TR / EN

İLETİŞİM FORMU

Ürünümüz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen bize ulaşın.

BİZE ULAŞIN

Bilgilendirme

Değerli Müşterilerimiz,

Katılım esasları çerçevesinde sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli usul ve esaslarının düzenlenmesi amacıyla 19 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de “Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine ilişkin Yönetmelik” yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik’le birlikte katılım esaslı sigortacılık faaliyetlerini pencere usulüyle sürdüren sigorta şirketlerinin katılım sigortacılığı faaliyetleri sınırlandırılmış ve bu nedenle HDI Sigorta olarak pencere usulüyle sürdürmekte olduğumuz katılım esaslı sigortacılık faaliyetlerimizin sonlandırılması gerekmiştir.

Bu gelişmelere istinaden Şirketimizce katılım esaslı sigortacılık alanındaki yıllara sâri birikimimizi devam ettirmek ve paydaşlarımızın Şirketimize duyduğu güven ve memnuniyeti korumak amacıyla Şirketimizin tek pay sahibi olduğu ve münhasıran katılım esasları çerçevesinde sigortacılık faaliyetleri yürütecek olan HDI Katılım Sigorta Anonim Şirketi’nin (“HDI Katılım”) kurulmasına karar verilmiştir.

HDI Katılım’ın kuruluş işlemleri tamamlanmış olup Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21.12.2022 tarih ve 327 sayılı kararına istinaden HDI Katılım’a Kaza, Hastalık/Sağlık, Kara Araçları, Su Araçları, Nakliyat, Yangın ve Doğal Afetler, Genel Zararlar, Genel Sorumluluk, Kefalet, Finansal Kayıplar ve Hukuksal Koruma branşlarında ruhsat verilmesi uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda HDI Katılım’ın 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla faaliyetlerine başladığını duyurmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu tarih itibarıyla HDI Sigorta tarafından katılım esaslı yeni poliçe düzenlenmeyecek olup, katılım esaslı sigortacılık faaliyetlerimiz münhasıran HDI Katılım tarafından yürütülecektir.

HDI Katılım’ın güçlü sermaye yapısı ve nitelikli insan kaynağı ile katılım sigortacılığı alanında Türkiye’nin lider şirketleri arasında yer alacağına olan inançla, yeni dönemin ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.

Saygılarımızla,

HDI Sigorta Anonim Şirketi

 

HDI Sigorta’daki

Mevcut Poliçelerin Durumu

HDI Sigorta Anonim Şirketi tarafından 31 Aralık 2022 tarihine kadar tanzim edilmiş poliçelere ilişkin tüm haklarınız HDI Sigorta Anonim Şirketi tarafından korunmaya devam edecektir. Bu poliçelerle ilgili tüm talep, başvuru, şikâyet gibi istemlerinizi HDI Sigorta Anonim Şirketi’ne iletebilirsiniz.

Katılım Esaslı Sigortacılık Ürünlerine İlişkin HDI Katılım’a Ait İletişim Kanalları

1 Ocak 2023 tarihi itibariyle HDI Sigorta Anonim Şirketi tarafından yeni katılım esaslı sigorta poliçesi düzenlenmeyecektir. Bu tarih itibariyle katılım esaslı sigortacılık ürünlerine ilişkin yeni poliçe, bilgi ve hizmet talepleriniz için HDI Katılım Sigorta Anonim Şirketi’ne ait;

ulaşabilirsiniz.