HDI SİGORTA 1903'ten beri daima yanınızda

Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Ön soy kütüğü ve soy kütüğüne kayıtlı küçükbaş hayvanlarınızın sigorta primlerine %50 devlet desteği ister misiniz? Bu sigorta ile küçükbaş hayvanlarınızı her türlü hastalık ve zararlılara hatta kurt saldırılarına karşı bile teminat altına alabilirsiniz.

Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası SİGORTANIN KAPSAMI

Sigortanın Konusu

Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12’nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan küçükbaş hayvanlarda, A.2 maddesinde belirtilen haller nedeniyle, meydana gelen zararlar, aşağıda yazılı esas ve şartlara göre karşılanır. Bu genel şartların uygulanmasında, Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Tarife ve Talimatları dikkate alınır.

Teminat Kapsamındaki Haller ve Kayıplar

Geniş Kapsam

Bu sigorta, sigortalı küçükbaş hayvanlarda:

  • A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu ölüm,
  • Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
  • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
  • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
  • Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler,

nedenleriyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı, maddi zararı temin eder. Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir. Hastalıklardan Arilik Belgesine sahip işletmelerde isteğe bağlı olarak ek prim ile “Şap Hastalığı” teminat kapsamına alınabilir.

Sigorta Edilecek Hayvanlar ve Yaşları

Sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla, koyun ve keçiler ile koç ve tekeler, 3’üncü aydan başlamak üzere 5 yaşına kadar (5 yaş dâhil) sigorta edilebilir.

HDI Hakkında
Basında HDI