HDI SİGORTA 1903'ten beri daima yanınızda

Birleşme

Birleşme

 

Ticaret Sicil No : 327200

Ticaret Unvanı : HDI Sigorta Anonim Şirketi (“Şirket”)

Ticari Adresi : Sahrayıcedit Mah. Batman Sokak HDI Sigorta Binası, No.6 34734 Kadıköy-İstanbul / Türkiye

 

HDİ SİGORTA A.Ş. – LİBERTY SİGORTA A.Ş. BİRLEŞMESİ

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca birleşme işlemine ilişkin alınan 06/06/2018 tarihli ve 1007 numaralı kararı doğrultusunda hazırlanan birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarının ve ara bilançonun Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince 23/07/2018 tarihinden itibaren Şirket merkezimizde, şubelerinde ve Şirketin internet sitesinde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

 

Birleşme Raporu ve Ekleri

Birleşme Raporu

Ek – 1

Ek – 2

Ek – 3A

Ek – 3B

 

Birleşme Sözleşmesi

Birleşme Sözleşmesi

Ek – 1A

Ek – 1B

Ek – 2

 

Raporlar

2015 Yılı Faaliyet Raporu

2016 Yılı Faaliyet Raporu

2017 Yılı Faaliyet Raporu

HDI SİGORTA 01 OCAK 30 NİSAN 2018 GELİR TABLOSU

HDI SİGORTA 2015 ARALIK SONU FİNANSAL TABLOLAR

HDI SİGORTA 2016 ARALIK SONU FİNANSAL TABLOLAR

HDI SİGORTA 2017 ARALIK SONU FİNANSAL TABLOLAR

HDI SİGORTA 30 NİSAN 2018 BİLANÇO

 

HDI SİGORTA A.Ş. – ERGO SİGORTA A.Ş. BİRLEŞMESİ

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NDAN

 

Ergo Sigorta A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte HDI Sigorta A.Ş.’ye devredilmesi suretiyle HDI Sigorta A.Ş. bünyesinde tek bir şirket olarak faaliyetlerine devam etmesi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür.

 

Keyfiyet, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu hükümleri uyarınca ilân olunur.

 

 

HDI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ’NDEN

HDI Sigorta A.Ş.’nin Ergo Sigorta A.Ş.’yi tüm aktif ve pasifleri ile birlikte devralması suretiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde iki şirketin birleşmesi işlemi, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 2 Aralık 2019 tarihinde tescil edilmiş ve bu kapsamda Ergo Sigorta A.Ş. tasfiye olmaksızın infisah etmiştir. 

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu hükümleri uyarınca tüm ilgililere ilan olunur.

Birleşme Sözleşmesi

Birleşme Sözleşmesi

HDI Hakkında
Sponsorluklar