TR / EN
Birleşme
Birleşme

Birleşme

Ticaret Sicil No : 327200
Ticaret Unvanı : HDI Sigorta Anonim Şirketi (“Şirket”)
Ticari Adresi : Sahrayıcedit Mah. Batman Sokak HDI Sigorta Binası, No.6 34734 Kadıköy-İstanbul / Türkiye

HDI Sigorta A.Ş. – Liberty Sigorta A.Ş. Birleşmesi

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca birleşme işlemine ilişkin alınan 06/06/2018 tarihli ve 1007 numaralı kararı doğrultusunda hazırlanan birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarının ve ara bilançonun Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince 23/07/2018 tarihinden itibaren Şirket merkezimizde, şubelerinde ve Şirketin internet sitesinde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

Birleşme Raporu ve Ekleri
Birleşme Sözleşmesi
Raporlar

HDI Sigorta A.Ş. – Ergo Sigorta A.Ş. Birleşmesi

TC

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan

Ergo Sigorta A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte HDI Sigorta A.Ş.’ye devredilmesi suretiyle HDI Sigorta A.Ş. bünyesinde tek bir şirket olarak faaliyetlerine devam etmesi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür.

Keyfiyet, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu hükümleri uyarınca ilân olunur.

HDI Sigorta Anonim Şirketi’nden

HDI Sigorta A.Ş.’nin Ergo Sigorta A.Ş.’yi tüm aktif ve pasifleri ile birlikte devralması suretiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde iki şirketin birleşmesi işlemi, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 2 Aralık 2019 tarihinde tescil edilmiş ve bu kapsamda Ergo Sigorta A.Ş. tasfiye olmaksızın infisah etmiştir.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu hükümleri uyarınca tüm ilgililere ilan olunur.

Birleşme Sözleşmesi