HDI SİGORTA 1903'ten beri daima yanınızda
Yasal Bilgilendirmeler

Ticaret Sicil No       : 327200

Ticaret Unvanı        : HDI Sigorta Anonim Şirketi (“Şirket”)

Ticari Adresi            : Tatlısu Mah. Arif Ay Sok. No.6, Ümraniye, İstanbul

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca birleşme işlemine ilişkin alınan 06/06/2018 tarihli ve 1007 numaralı kararı doğrultusunda hazırlanan birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarının ve ara bilançonun Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince 23/07/2018 tarihinden itibaren  Şirket merkezimizde, şubelerinde ve Şirketin internet sitesinde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.