HDI SİGORTA 1903'ten beri daima yanınızda
HDI SİGORTA 1903'ten beri daima yanınızda

Birleşme

 

Ticaret Sicil No : 327200

Ticaret Unvanı : HDI Sigorta Anonim Şirketi (“Şirket”)

Ticari Adresi : Tatlısu Mah. Arif Ay Sok. No.6, Ümraniye, İstanbul

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca birleşme işlemine ilişkin alınan 06/06/2018 tarihli ve 1007 numaralı kararı doğrultusunda hazırlanan birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarının ve ara bilançonun Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince 23/07/2018 tarihinden itibaren Şirket merkezimizde, şubelerinde ve Şirketin internet sitesinde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

 

Birleşme Raporu ve Ekleri

Birleşme Raporu

Ek – 1

Ek – 2

Ek – 3A

Ek – 3B

 

Birleşme Sözleşmesi

Birleşme Sözleşmesi

Ek – 1A

Ek – 1B

Ek – 2

 

Raporlar

2015 Yılı Faaliyet Raporu

2016 Yılı Faaliyet Raporu

2017 Yılı Faaliyet Raporu

HDI SİGORTA 01 OCAK 30 NİSAN 2018 GELİR TABLOSU

HDI SİGORTA 2015 ARALIK SONU FİNANSAL TABLOLAR

HDI SİGORTA 2016 ARALIK SONU FİNANSAL TABLOLAR

HDI SİGORTA 2017 ARALIK SONU FİNANSAL TABLOLAR

HDI SİGORTA 30 NİSAN 2018 BİLANÇO

HDI Hakkında
Basında HDI