TR / EN
Acentelik Başvurusu
Acentelik Başvurusu

Acentelik Başvurusu

HDI Sigorta, Genel Müdürlük ve 14 Bölge Müdürlüğü olmak üzere, 3.700'den fazla satış kanalı ile yaygın ve etkin sigortacılık hizmeti sunuyor.

HDI Acentesi olmak için lütfen başvuru formumuzu doldurun.

Ön Yeterlilik Koşulu

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve buna bağlı Sigorta Acenteleri Yönetmeliği gereğince sigorta acenteliği yapmak isteyenlerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce tutulan levhaya kayıtlı olması gerekmektedir. Levhaya kayıt olmamış acenteler uygunluk belgesi almak üzere başvurularını TOBB tarafından görevlendirilecek odalara yapabilirler. Konu ile ilgili mevzuat, detaylı bilgi ve işlemler için www.sigorta.org.tr internet adresinden yararlanabilirsiniz. Acentelik başvurularınız için bölge müdürlüklerimiz ile görüşebilirsiniz.

Acentelik Faaliyetlerinde Bulunacak Gerçek Kişilerde Aranan Nitelikler

 • Türkiye’de yerleşik olması
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi 5 yıldan fazla hapis,  sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî para cezasına mahkûm edilmemiş olması; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması.
 • Teknik personel vasıflarını taşıması
 • Asgari mal varlığı (50.000 TL) şartını yerine getirmiş olması
 • Fiziki şartlar, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olması.

Acentelik Faaliyetlerinde Bulunacak Tüzel Kişilerde Aranan Nitelikler

 • Merkezlerinin Türkiye’de bulunması ve anonim şirket veya limited şirket şeklinde kurulmuş olmaları.
 • Asgari ödenmiş sermaye şartını yerine getirmiş olması. (50.000 TL) 
 • Fiziki şartlar, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olması.
 • Tüzel kişi acentelerin gerçek kişi ortakları ile tüzel kişi ortaklarının gerçek kişi ortaklarında Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi 5 yıldan fazla hapis,  sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî para cezasına mahkûm edilmemiş olması; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması.

Şirketimizin Acentelik Tesisi Olarak Kabul Ettiği Teminat Türleri

 • Banka teminat mektubu (mektup örneğini ilgili bölge müdürlüğümüzden temin edebilirsiniz)
 • Gayrimenkul ipoteği (Kat irtifakı kurulmuş mesken ya da iş yeri niteliklerinde olan taşınmazlar kabul edilmektedir)
 • Nakit teminat Teminat rakamları bölge ve il bazında farklılık göstermekte olup detaylı bilgiyi bölge müdürlüklerimizden edinebilirsiniz.

Siz acente adaylarımız tarafından zorunlu alanlara girilmiş olan kişisel verileriniz şirketimizce kişisel veriler ve gizlilik politikamız gereğince korunmaktadır. Kişisel veriler ile ilgili haklarınız ve politikalarımız için tıklayınız.

Acentelik Başvurusu için tıklayınız.