TR / EN
Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası
Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası

Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası

A. KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş ve mevcudiyetini sürdüren bir anonim şirket olan, İstanbul Ticaret Odası’na 327200/0 sicil numarası ile kaydedilmiş bulunan ve merkezi Sahrayıcedit Mah. Batman Sokak HDI Sigorta Binası, No.6 Kadıköy-İstanbul adresinde bulunan HDI Sigorta A.Ş. (Bundan böyle kısaca "HDI" olarak anılacaktır) ile www.hdisigorta.com.tr internet sitesi (Bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) kullanıcısı (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında, Kullanıcı'nın İnternet Sitesi’ni kullanmasına yönelik olarak düzenlenmiştir.

(HDI ve Kullanıcı bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.)

2. Tanımlar

Bu Sözleşme’de yer alan;

“HDI”, HDI Sigorta A.Ş.’yi “İçerik”, İnternet Sitesi’nde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgiyi, dosyayı, resmi, rakamı, görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri,

“Kullanıcı”, Sözleşme’nin koşullarını kabul ederek İnternet Sitesi’nde yer alan İçerikler, uygulamalar ve Hizmet’ten yararlanacak medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişileri,

“Hizmet”, İnternet Sitesi’nde kapsamında HDI tarafından Kullanıcı’ya sunulacak sigortacılık hizmetini/hizmetlerini,

“Sözleşme”, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ,

“Taraflar”, HDI ve Kullanıcı’yı,

“İnternet Sitesi”, www.hdisigorta.com.tr alan adı ve diğer alt alan adlarından ulaşılabilen, HDI’nin Sözleşme ile kapsamı belirlenen sigortacılık hizmetlerini sunduğu diğer internet sitelerini ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 İşbu Sözleşme sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren HDI’nin Kullanıcı’ya sunacağı Hizmet’e ilişkin olarak HDI’nin ve Kullanıcıların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Kullanıcı, “Kullanıcı Sözleşmesi” ve “Gizlilik Politikası’”nı okuyup onaylamadan, sonraki adımlara geçemeyecektir.

3.2 Kullanıcı’nın teklif alma adımlarındaki “Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasını okudum ve onaylıyorum.” kutucuğunu işaretlemesi anında Sözleşme’nin kurulması ile Kullanıcı, prim teklifi sunulması ve acenteye yönlendirme konusunda HDI’yi yetkilendirmiş olacaktır. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi kabul ederek, vereceği bilgilerin, İnternet Sitesi’nde yer alan Hizmetlerin sunulmasında kullanılacağını kabul ve beyan eder.

4. Hizmet Kullanım Koşulları

4.1 İnternet Sitesi üzerinden Hizmet almak isteyen kişi, istenilen bilgileri girmeden işbu Sözleşme'de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olamaz. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Aksi durumda yapılan tüm işlemler geçersiz olacaktır.

4.2 Kullanıcılar, HDI İnternet Sitesi’ni sadece kişisel kullanımları için ziyaret etme, görüntüleme ve sitenin sayfalarını sadece kişisel kullanımları için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduklarını kabul ederler. İnternet Sitesi’nden poliçe prim teklifi almak için yararlanılabilir.

4.3 İnternet Sitesi üzerinde kullanıcının T.C kimlik numarası ve teklif almak istediği sigorta türüne ilişkin gerekli olan bilgileri girerek aldığı prim teklifleri nihaidir. Bu tutarlar, kullanıcı tarafından yapılacak teminat değişiklikleri ve seçilecek indirimlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

5. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

5.1 HDI’nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 HDI herhangi bir zamanda, herhangi bir sebep göstermeksizin ve Kullanıcılar’a ayrıca bildirim yapmaksızın Sözleşme’de tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, İnternet Sitesi’nde yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girerek, Taraflar için geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Kullanıcılar, İnternet Sitesi’ndeki Hizmet’ten yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

5.1.2 HDI, Hizmet’i yasal zorunluluk bulunmaması kaydı ile verip vermemekte serbest olup, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden, İnternet Sitesi’nde sunulan Hizmet’i ve İçerikler’i bazı ek koşullara bağlama, İnternet Sitesi kapsamındaki Hizmetler’i, Siteyi geçici bir süre askıya alma ve/veya değiştirebilme, tamamen durdurma, sisteme yüklenen üçüncü kişilere ya da tarafınıza ait olsun bütün bilgileri ve İçerikler’i erişime kapatabilme ve silme hakkını haizdir. Bundan dolayı HDI’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.1.3 Prim teklifinde, poliçe şartlarında, fiyatlarda yapılacak değişiklikler ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu sigorta şirketlerinin tâbi olduğu mevzuat çerçevesinde HDI’nin uhdesinde ve sorumluluğundadır.

5.1.4 HDI, Kullanıcı tarafından HDI’ye iletilen veya İnternet Sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve İçerikler’in doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve İçerikler’in güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve İçerikler’in yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.5 İnternet Sitesi üzerinden, üçüncü kişilere ve üçüncü kişilerin işlettiği başka internet sitelerine, dosyalara, İçerikler’e ve benzer alanlara bağlantı (link) verilmesi yalnızca bilgi ve reklam amaçlı olup, HDI tarafından, söz konusu bağlantı alanlarının güvenli, mevzuata uygun ve doğru olduğu garanti edilmemektedir. Üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, İçerikler’in, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya İçerikler’i İnternet Sitesi’ne gönderen kişilerin sorumluluğundadır.

5.1.6 HDI İnternet Sitesi’nden yüklenen dosyalarda virüs ya da benzeri zararlı özellikler bulunmadığını, İnternet Sitesi’nin hatasız ve kesintisiz olacağını ve/veya Hizmet’in kullanılmasından beklenebilecek sonuçları garanti ve taahhüt etmemekte olup; İnternet Sitesi’nin kullanılması sırasında oluşacak arıza, hata, eksiklik, kesinti, virüs, nakilde gecikme, mücbir sebep sonucu meydana gelen zarar ve ziyan dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ve Kullanıcıların işlem ve fiillerinden ve sair eylemlerinden, bu İnternet Sitesi’nde yer alan bilgi ve görsellerden dolayı hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir.

5.2 Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1 Kullanıcı’nın vereceği bilgilerin doğruluğunu HDI’nin teyit etme sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm sorumluluk Kullanıcı’da olup, Kullanıcı, durumun tespiti halinde her türlü sonuca katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.2 Kullanıcı, belirttiği bilgiler kapsamında Hizmet alacağını ve Hizmet almak için istenilen bilgileri gireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.3 Kullanıcı’nın başkaları yararına da Hizmet talebinde bulunması mümkündür.

5.2.4 Kullanıcı, İnternet Sitesi üzerinden sorulan tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.5 Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni ziyaret etmek ve kullanmakla, belirtilen fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, İnternet Sitesi’nde yer alan HDI ve/veya başka bir üçüncü şahsa ait, resimleri, metinleri, dosyaları, görsel ve işitsel imgeleri, ikon, veri tabanlarını, unvan, işletme adı, İçerik ve yazılımı, ürün, tasarım, marka, patent, logo, ve benzeri her türlü bilgi, içerik, belge ve görselleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, başka bir lisana çevirmeyeceğini, saklamayacağını veya herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, yüklemeyeceğini, teşhir etmeyeceğini, tahrip etmeyeceğini veya herhangi bir şekilde kullanmayacağını, İnternet Sitesi’nin tamamı veya bir kısmını başka bir internet sitesinde HDI’nin izni olmadan kullanmayacağını ve HDI’nin yazılı izni olmadan İnternet Sitesi’ne bağlantı (link) vermeyeceğini, HDI ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, İnternet Sitesi’niyasadışı ve/veya yetkisiz olarak kullanmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Fikri Mülkiyet, Telif Hakları

6.1İşbu İnternet Sitesi’nin yazılıma dair her türlü hakkı; İnternet Sitesi’nde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları HDI’ye aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İnternet Sitesi’nin ziyaret edilmesi veya İnternet Sitesi’ndeki Hizmetler’den yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı’ya hiç bir hak vermez. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. HDI’nin, İnternet Sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

6.2 İnternet Sitesi’nde yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya herhangi bir işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. İnternet Sitesi’nde yer alan bilgiler ya da siteye ilişkin her türlü veritabanı, yazılım, görsel materyal HDI’nin yazılı izni olmadan ticari amaçlarla kısmen ya da tamamen hiçbir şekilde yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz, değiştirilemez, dağıtılamaz ve/veya aktarılamaz. İnternet Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde HDI’nin yetkilendirme ve izni olmaksızın kullanılamaz. HDI’nin yazılı izni olmadıkça İnternet Sitesi’ne link verilemez.

6.3 Telif hakkına konu olan tasarım, resim, veri tabanı, dosya, unvan, işletme adı, marka, patent, logo, metin, görsel ve işitsel imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet haklarını, açık bir izin almadan yetkisiz bir şekilde kullanan Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi’ne erişim ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanım hakları iptal edileceği gibi bu tür kullanımın tespiti halinde her türlü yasal ve idari yollara da başvurulacaktır.

7. Sorumluluklar

7.1HDI, İnternet Sitesine girilmesi, sitede yayımlanan bilgilerin ve diğer verilerin kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

HDI, yukarıda belirtilen durumlarla sınırlı kalmaksızın, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, internet sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HDI, internet sitesinde yer alan bilgilerin güncel ve geçerli tutulması için azami gayreti sarfetmektedir. HDI’nin ürünlerine ve hizmetlerine ilişkin tüm yükümlülükleri, bunların tabi oldukları sözleşmelerde belirlenmiş olup, internet sitesinde bulunan hiçbir şey söz konusu sözleşmeleri değiştiriyor olarak yorumlanamaz. HDI ayrıca, internet sitesindeki malzemelerin, yazılımın veya hizmetlerin doğruluğunu ve eksiksiz olduğunu garanti etmez. HDI Sigorta AŞ internet sitesindeki verilerde ve hizmetlerde veya ürünlerde ve fiyatlarında önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

7.2 İnternet Sitesi üzerinde Kullanıcı tarafından yapılan her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya ait olup, İnternet Sitesi’ni kullanırken, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulacağını, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulmaması, İnternet Sitesi altyapısına makul olmayan ve orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapılması, İnternet Sitesi’ne yetkisiz bağlanılması ve İnternet Sitesi’nin yetkisiz kullanılması gibi nedenler ile gerek HDI gerekse de üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarara ilişkin sorumluluğun bizzat Kullanıcı’ya ait olacağını, Kullanıcı; İnternet Sitesi’nin haksız ve hukuka aykırı kullanılmasından dolayı HDI ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ve ziyanları tazmin edeceğini, bu sorumluluklar nedeni ile HDI’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, HDI’ye yöneltilebilecek olası talep ve zararların derhal tazmin edeceğini kabul, beyan, ve taahhüt eder.

7.3 HDI, İnternet Sitesi üzerinden sağlanan İçerik ve Hizmetler’in hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan veya kazanç kayıpları gibi doğrudan ve dolaylı zararlar ile üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri veya uğradıkları zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda HDI’ye herhangi bir sorumluluk yüklenmesi durumunda buna sebebiyet veren Kullanıcılar, HDI’nin her türlü zararını derhal tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8. Mücbir Sebepler

Siber saldırı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar vb. gibi 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, HDI işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Mücbir sebep halinde, HDI’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

9. Diğer Hükümler

9.1İşbu Sözleşme hükümleri ihlâl edildiği takdirde HDI, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ni kullanmasına engel olabilir ve/veya Kullanıcı aleyhine her türlü yasal yollara müracaat edebilir.

9.2 İnternet Sitesi ve Hizmet’in kullanımından doğacak herhangi bir ihtilafta HDI defter ve kayıtları, log kayıtları, bilgisayar kayıtları 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi çerçevesinde kesin ve münhasır delil teşkil eder.

9.3 HDI İnternet Sitesi içerisinden üçüncü şahıslara ait internet sitelerine bağlantılar yerleştirebilir. Bu üçüncü şahıs sitelerine bağlandığınızda, ilgili sitenin kullanım koşullarına tabi sayılırsınız. HDI, bu sitelerde yayımlanan içerikten veya gizlilik koşullarından ve bu sitelerin kullanımından dolayı oluşabilecek doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ayrıca HDI üçüncü şahıs sitelerinde yer alan kişi ve kuruluşların edimlerini ve güvenilirliklerini taahhüt etmez. HDI’nin bu sitelere bağlantı vermesi HDI’nin üçüncü şahıs siteleri adına hareket ettiği onları temsil ettiği, onların iş ortağı olduğu veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunlar nam ve hesabına hareket ettiği anlamına gelmez. Bu nedenle, HDI anılan kişi/kişiler/kurumların eylem ve işlemlerinden sorumlu değildir. HDI tarafından doğrudan doğruya verilmeyen hiç bir taahhüt HDI için bağlayıcı değildir.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında, İnternet Sitesi hakkında veya İnternet Sitesi ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

B. GİZLİLİK POLİTİKASI

Sayın Site Ziyaretçisi, bu İnternet Sitesi’ni ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu 'Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir.

1. Bilgilerin Kullanılması ve Korunması

Site üzerindeki çeşitli form ve gerekli bazı alanların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) bu İnternet Sitesi’ne girmeleri gerekmektedir. Site’de, sigorta ürünleri için teklif ya da poliçe düzenleme hizmeti vermek için kullanıcılardan temin edilen bilgiler, servisin hizmet amacına yönelik olup, gizli olarak korunmaktadır. Söz konusu bilgilere, talep edilen hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde şirketimiz personeli ve ilgili sigorta acentelerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir.

2. Diğer Internet Sitelerine Bağlantılar

Bu İnternet Sitesi, başka internet sitelerine bağlantılar içerebilir. HDI diğer İnternet Siteleri’nin içeriklerinden veya gizlilik uygulamalarından sorumlu değildir. Başka internet siteleri HDI’den farklı şekilde kendi bilgi toplama ve gizlilik koruma uygulamalarına sahiplerdir. Bu nedenle, ziyaret ettiğiniz tüm diğer internet sitelerinin gizlilik uygulamalarını gözden geçirmeniz önem arzetmektedir.

3. Bilgi Kaynakları

Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir. Bu bilgiler aşağıdaki şekillerde temin olunmaktadır.

a. Tarafınızca sağlanan bilgiler

İnternet Sitemizi kullanarak sağladığınız bilgiler tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler tamamen özgür iradenizle tarafımıza sağladığınız bilgilerdir. Size daha çabuk, doğru, etkili ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için İnternet Sitemizde sizden talep edilen bilgilerin tamamını doğru bir biçimde iletmeniz gerekmektedir. Bu gereklilik yasal olarak sözleşme öncesi beyan yükümlülüğünüzden kaynaklanmakladır. Ayrıca talep ettiğiniz hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgileri vermemeniz durumunda talebinizin gereği gibi yerine getirilmesinin mümkün olamayacağının da tarafınızca dikkate alınması gerekmektedir. Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep ettiğiniz sigortanın geçerliliğini, sigorta şirketi olarak bizim ve/veya acentemizin size ve/veya sigortalıya karşı olan sorumluluklarını ve poliçeye dayalı sigorta tazminatı talep haklarını etkileyebilir. Böyle bir durumda HDI hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle HDI bir zarara uğradığı takdirde bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir.

b. Çerezler

Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler sayesinde internet sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilir. HDI Sigorta, birçok internet sitesinde olduğu gibi internet sitesi kullanıcılarının ziyaret deneyimlerini iyileştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çerez vb. teknolojiler kullanmaktadır. Çerez Politikası internet sitesi kullanıcılarını çerezlere ve kullanılan çerez türlerine ilişkin olarak bilgilendirmek ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konularında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Çerez kullanımını onaylamıyorsanız internet sitesine devam etmemenizi ya da çerez tercihlerinizi Çerez Politikamızı inceleyip politikamızda belirtildiği şekilde değiştirmenizi rica ederiz. Çerezlere izin verilmemesi halinde internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz.

c. Diğer kaynaklardan sağlanan bilgiler

Sigorta poliçelerinizin zamanında yenilenmesi ve adres, telefon numarası gibi bilgilerinizin güncel tutulması gibi amaçlarla TRAMER ve MERNİS gibi kaynaklardan elde edilen bilgilerdir.

4. Kişisel Verilerin Kullanımı & Onaylar

4.1Kişisel verileriniz, HDI Sigorta tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, acenteler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. HDI Sigorta ve markalarının hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek genel nitelikli ve dahi özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden ve istisnai hallerde açık rızanız aranmaksızın işlenebilmektedir.

4.2 Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sigortalama ve satış sonrası hizmetleri başta olmak üzere sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda HDI Sigorta’nın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilmektedir.

4.3 Kişisel verileriniz ayrıca, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, MASAK Mevzuatı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikinci mevzuat hükümleri, Vergi mevzuatından doğan yükümlülükler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup HDI Sigorta’ya ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda kanuni süreleri boyunca muhafaza altında tutulabilmektedir.

4.4 Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla ilgili otomotiv şirketleri, yurtdışındaki Talanx Grubu Şirketleri, HDI Sigorta’nın altyapı sağlayıcıları, hizmet alınan ve sağlanan üçüncü kişiler, HDI Sigorta acente/broker/reasüransları, finansman şirketleri, yetkili kurum ve kuruluşlar, resmi merciler dâhil satış sonrası hizmetleri başta olmak üzere sunduğumuz hizmetlerin yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirilmesi ve yürütülmesi bakımından işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilmektedir.

4.5 İşlenen kişisel verilerinize ilişkin mevzuat uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi halinde aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

4.6 HDI Sigorta kişisel verilerinizi, bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde, alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

5. Diğer Kullanım Şartları

Burada belirtilen şartların dışında internet sitemizi ziyaret eden ve/veya hizmet talebinde bulunan herkes 'Kullanıcı Sözleşmesi' bölümünde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılır. Bilgisayar korsanlığı, zararlı yazılımlar veya tersine mühendislik yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı HDI herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Aşağıda belirtilen hallerde HDI, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar;

 • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
 • HDI’nin kullanıcılarla akdettiği "Kullanıcı Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
 • Yetkili idari ve adli otorite tarafından talep edilmesi, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
 • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin zaruri olduğu haller
 • Bilgilerin Kullanıcılar tarafından alenileştirildiği haller.

'Gizlilik Politikası' ve 'Kullanıcı Sözleşmesi' bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde HDI tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça HDI’ye karşı bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez. İleride söz konusu şartların okunmamış veya okunmakla birlikte bunlara uygun davranılmamış olunmasından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerden HDI’nin ve acentelerinin bu İnternet Sitesi’ndeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, İnternet Sitesi’nin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. HDI işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın sitede yayınlamak veya kullanıcılara mail göndermek suretiyle tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. HDI’nin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri İnternet Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

İşbu ‘Gizlilik Politikası’ taraflar arasındaki ‘Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz eki ve parçası olup, herhangi bir şartın geçersiz olması durumunda sözleşmenin geri kalanı ve ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ geçerliliğini korur.