TR / EN
Vizyon ve Değerlerimiz
Vizyon ve Değerlerimiz

Sektöre Yön VerenSigorta Şirketi

Faaliyet alanlarımız arasında yürütülen verimli iş birlikleri sayesinde, paydaşlarımızın menfaati için küresel sigorta pazarlarında gelecek vaat eden fırsatları tutarlı bir şekilde değerlendirmekteyiz.

Vizyon

“3 yıl içinde, teknolojiyi etkili kullanan, çalışanlarını, paydaşlarını, toplumu ve çevreyi önemseyen, güçlü finansallara sahip, sektördeki yerini sağlamlaştıran ve sevilen bir marka olmak.”

Misyon

“İhtiyaca yönelik çözümleri ile hayatı kesintisiz yaşatmak.”

Değerlerimiz

Adil Olmak

 • Sigortalılarımız ve çalışanlarımız için tutarlı davranır, açık iletişim ile eşit fırsatlar sağlarız.
 • Başkalarının fikirlerine önem verir ve saygı duyarız.
 • Birbirimize güveniriz, eşitlik ve etik değerlere uygun davranırız.

Ulaşılabilirlik

 • Tüm paydaşlarımız bir sorunu olduğunda ilgilisine ulaşabileceğini, yanıt alacağını ve samimiyetle ilgi göreceğini bilir.
 • Paydaşlarımızın memnuniyetini sağlarken, kendi sınırlarımızı da koruruz.
 • Çözüme ulaşmak için birlikte çalışır, sorumluluk ve inisiyatif alırız.

Önemsemek

 • Çalışma arkadaşlarımızı, müşterilerimizi ve paydaşlarımızı kısaca insanı ve işimizi önemseriz.
 • Çevreye ve topluma saygılıyız; değer vermek, saygı duymak, duyarlı olmak, halden anlamak bizim doğamızda var.
 • Verdiğimiz hizmetin kalitesini sürekli artırmak için yaptığımız işi iyileştirmeye yönelik çalışırız.

Birlik Olmak

 • Ortak hedef için sabırla, anlayışla ve işbirliği ile güçlü bir takım oluruz.
 • Takım başarısını bireysel başarıdan üstün tutarız.
 • Birbirimizi, ortak başarı için motive eder, destekler ve farklı görüşlere değer veririz.

Fark Yaratmak

 • Beklenmedik durumlarda ihtiyacı keşfederek, sorunlara yenilikçi, yaratıcı ve sektörde öncü yaklaşımlarla çözümler üretiriz.
 • İş süreçlerini sürekli kontrol eder, girişimci bir ruhla sorunlara farklı açılardan yaklaşıp fırsat alanlarını görürüz.
 • Yeni fikirler edinmek için sürekli gelişime önem veririz.