HDI SİGORTA 1903'ten beri daima yanınızda

Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası

Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası

Arıcılar, priminizin yarısının havuz tarafından ödenmesini ister misiniz? Arılı Kovan Sigortası ile gezgin arıcılarımızın nakliye esnasındaki hasarlarının da karşılandığını biliyor musunuz?

Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası Kapsamı

Sigortanın Konusu

Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12’nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan aktif (içinde arı olan), plakalı, modern kovan niteliğindeki kovanlarda A.2 maddesinde belirtilen haller nedeniyle meydana gelen zararlar, aşağıda yazılı esas ve şartlara göre karşılanır. Bu genel şartların uygulanmasında, Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası Tarife ve Talimatları dikkate alınır.

Teminat Kapsamındaki Haller ve Kayıplar

Bu sigorta, aktif (içinde arı olan) kovanların:

 • Fırtına
 • Hortum
 • Yangın
 • Heyelan
 • Deprem
 • Taşıt çarpması
 • Sel ve su baskını
 • Vahşi hayvan saldırısı
 • Kovanların nakliyesi esnasında çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb.

nedenler sonucu doğrudan doğruya uğradığı zararı temin eder. Kovan sigorta bedeline arı kolonisi dâhildir. Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir.

Sigortaya Kabul Şartları

 • Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olunması
 • En az 30 adet kovan olması
 • İşletmede bulunan, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan bütün kovanların sigorta edilmesi

Gezginci arıcılık yapan üreticiler için, poliçe yapılmadan önce, kovanları nakledileceği adresler ve nakliyatın gerçekleştirileceği araç tipleri ve işaretlerinin Tarım Sigortaları Havuzuna bildirilmesi ve kovanların aktif, arılı, plakalı ve modern olması zorunludur. Bu şartlara uymayan kovan ve içindeki arı kolonisi teminat kapsamına alınmaz.

Sigorta Edilecek Kovanlar

Sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla; TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar sigorta edilebilir.

HDI Hakkında
Basında HDI