TR / EN
İK Politikamız
İK Politikamız

İKPolitikamız

Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olarak başarının ödüllendirildiği bir çalışma ortamı yaratmak en önemli hedeflerimizden biri…

  • Çalışanların, şirket hedefleri doğrultusunda aynı yöne bakmasını sağlamak,
  • Kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olarak başarının takdir edildiği ve ödüllendirildiği bir çalışma ortamı yaratmak,
  • Yenilikçiliğin ve yaratıcılığın teşvik edildiği bir şirket kültürü oluşturup sürekliliğini sağlamak,
  • Bilgi paylaşımı ve açık iletişimi teşvik edip takım ruhunu geliştirerek BİZ bilincini yaratmaktır.

Çalışanlarımızın Profili

Ortalama Yaş:38 yaş
Ortalama Kıdem Süresi:8 yıl
Cinsiyet Dağılımı:Kadın %50, Erkek %50

Eğitim Profili

Lise
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Lise 14%
Ön lisans 19%
Lisans 58%
Yüksek Lisans 9%

Cinsiyet Dağılımı

Kadın
Erkek
Kadın 50%
Erkek 50%

Kuşak Dağılımı

Baby Boomer (1946 - 1965)
X (1966 - 1980)
Y (1981 - 1999)
Z (2000 - )
Baby Boomer (1946 - 1965) 3%
X (1966 - 1980) 36%
Y (1981 - 1999) 60%
Z (2000 - ) 1%