TR / EN
İK Politikamız
İK Politikamız

İKPolitikamız

Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olarak başarının ödüllendirildiği bir çalışma ortamı yaratmak en önemli hedeflerimizden biri…

  • Çalışanların, şirket hedefleri doğrultusunda aynı yöne bakmasını sağlamak,
  • Kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olarak başarının takdir edildiği ve ödüllendirildiği bir çalışma ortamı yaratmak,
  • Yenilikçiliğin ve yaratıcılığın teşvik edildiği bir şirket kültürü oluşturup sürekliliğini sağlamak,
  • Bilgi paylaşımı ve açık iletişimi teşvik edip takım ruhunu geliştirerek BİZ bilincini yaratmaktır.

ÇalışanlarımızınProfili

Çalışan Eğitim Profili

Lisans
Lisans üstü
İlköğretim
Lise
Ön lisans
Lisans 59%
Lisans üstü 8%
İlköğretim 3%
Lise 16%
Ön lisans 14%

Çalışan Yaş Dağılımı

20-29
30-39
40-49
50 ve üzeri
20-29 21%
30-39 37%
40-49 31%
50 ve üzeri 11%

Çalışan Cinsiyet Dağılımı

Kadın
Erkek
Kadın 42%
Erkek 58%