HDI SİGORTA 1903'ten beri daima yanınızda
Ev ve İşyeri Sigortaları

27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kanun kapsamındaki meskenler için zorunlu hale getirilen  deprem sigortası, genel anlamda belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik oluşturulan bir sigorta sistemidir.Belirtilen koşullara uyan ,kat irtifakı tesis edilmiş binalar,tapuda henüz cins tashihi yapılmamış, tapu kütüğünde vasfı arsa v.b.olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Depremin,

Deprem Sonucu Yangının,

Deprem Sonucu İnfilakın,

Deprem Sonucu Yer Kaymasının, Sigortalı Binalarda Doğrudan Neden Olacağı Maddi Zararlar (Temeller, Ana Duvarlar, Bağımsız Bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK Tarafından, Sigorta Bedeline Kadar Teminat Altına Alınmaktadır.

Sigorta Primi Tutarını 3 Faktör Belirlemektedir:

Binanın Bulunduğu Deprem Risk Bölgesi

Binanın Yapı Tarzı

Meskenin Brüt Yüz Ölçümü

Sigorta Primi, Yüksek Riskli Bölgelerde Daha Çok, Düşük Riskli Bölgelerde Daha Az Olacak Şekilde Belirlenmektedir.