TR / EN

İLETİŞİM FORMU

Ürünümüz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen bize ulaşın.

BİZE ULAŞIN

Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası

Teminat Kapsamı
 • Hayvan hastalıkları
 • Her türlü doğal afetler
 • Zehirli çayır otları
 • Yeme bağlı zehirlenme
 • Yangın veya infilak
 • Yavru atma
 • Güneş çarpması
 • Sert ve delici cisimlerin yutulması
 • Hırsızlık

Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası ile teminatlar dışında kalan durumlar

 • Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, keçi ciğer ağrısı, şap ve BSE hastalıkları dahil olmak üzere zorunlu bulaşıcı hastalıklar
 • Kaybolma ve yer değiştirme halleri
 • Yarış, oyun veya mukavemet denemelerinden meydana gelen ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler
 • Sigortalanacak damızlık ve süt sığırlarına mıknatıs yutturulmaması durumunda, RPT ve buna bağlı hastalıklar
 • Belirtilen aşı programındaki aşıların yaptırılmaması, karantina tedbirlerine uyulmaması ve gerekli tedbirlerin alınmaması sonucunda meydana gelebilecek hastalıklar sonucu ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler
 • İç ve dış parazit mücadelesinin yapılmaması halinde bu hastalıklardan meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler
 • Poliçe başlangıç tarihinden önce meydana geldiği tespit edilen hasarlar ve kalıtsal anomalilere bağlı her türlü hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesim ile yavru atma hasarları
 • Kimliklendirilmesi yapılmamış ve kulak küpesi bulunmayan hayvanlar
 • Poliçe başlangıç tarihinden itibaren iki haftalık (14 gün) bekleme süresi içinde ortaya çıkan hastalıklar nedeniyle meydana gelen ölüm, itlaf, mecburi kesim, yavru atma ve yavru ölümleri
 • Sigortalı hayvanlarda bulaşıcı hastalık çıktığı zaman, uzmanlarca onaylanmadığı takdirde, sirayete maruz hayvanların durumu ile ilgili hayvan sahibi tarafından alınacak kararlar sonucu meydana gelen ölümler, itlaf edilmeler veya mecburi kesimler
 • Kamu otoritesi tarafından alınan kararlar sonucunda sigortalı hayvan üzerinde yapılacak tasarruflardan meydana gelen ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler
HDI Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası Teminat Dışı Durumlar
Özenle Yetiştirdiğiniz Hayvanlar Zarar Görmesin