TR / EN

İLETİŞİM FORMU

Ürünümüz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen bize ulaşın.

BİZE ULAŞIN

Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası

Teminat Kapsamı
 • Hayvan hastalıkları
 • Her türlü doğal afetler
 • Zehirli çayır otları
 • Yeme bağlı zehirlenme
 • Yangın veya infilak
 • Yavru atma
 • Güneş çarpması
 • Sert ve delici cisimlerin yutulması
 • Hırsızlık

Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası ile teminatlar dışında kalan durumlar

 • Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, keçi ciğer ağrısı, şap ve BSE hastalıkları dahil olmak üzere zorunlu bulaşıcı hastalıklar
 • Kaybolma ve yer değiştirme halleri
 • Yarış, oyun veya mukavemet denemelerinden meydana gelen ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler
 • Sigortalanacak damızlık ve süt sığırlarına mıknatıs yutturulmaması durumunda, RPT ve buna bağlı hastalıklar
 • Belirtilen aşı programındaki aşıların yaptırılmaması, karantina tedbirlerine uyulmaması ve gerekli tedbirlerin alınmaması sonucunda meydana gelebilecek hastalıklar sonucu ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler
 • İç ve dış parazit mücadelesinin yapılmaması halinde bu hastalıklardan meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler
 • Poliçe başlangıç tarihinden önce meydana geldiği tespit edilen hasarlar ve kalıtsal anomalilere bağlı her türlü hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesim ile yavru atma hasarları
 • Kimliklendirilmesi yapılmamış ve kulak küpesi bulunmayan hayvanlar
 • Poliçe başlangıç tarihinden itibaren iki haftalık (14 gün) bekleme süresi içinde ortaya çıkan hastalıklar nedeniyle meydana gelen ölüm, itlaf, mecburi kesim, yavru atma ve yavru ölümleri
 • Sigortalı hayvanlarda bulaşıcı hastalık çıktığı zaman, uzmanlarca onaylanmadığı takdirde, sirayete maruz hayvanların durumu ile ilgili hayvan sahibi tarafından alınacak kararlar sonucu meydana gelen ölümler, itlaf edilmeler veya mecburi kesimler
 • Kamu otoritesi tarafından alınan kararlar sonucunda sigortalı hayvan üzerinde yapılacak tasarruflardan meydana gelen ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler
HDI Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası Teminat Dışı Durumlar