en
HDI SİGORTA 1903'ten beri daima yanınızda
Müşteri Destek ve Hasar Hattı

HDI Sigorta, Genel Müdürlük ve 13 Bölge Müdürlüğü olmak üzere, 1300 acentesi ile yaygın ve etkin sigortacılık hizmeti sunuyor.

Sağlık Giderleri Dışındaki Diğer Tazminat Talepleri ve Ölüm Teminatı

Sigortalı aracın bir kimsenin ölümüne neden olması halinde; ölenin defin masrafları ile ölen kişinin yardımından mahrum kalanlara destekten yoksun kalma zararı, sigortalı aracın bir kimsenin yaralanmasına neden olduğunda; bu kimsenin tamamen veya kısmen çalışamaz hale gelmesi nedeniyle doğan zararlar sonrasındaki ekonomik mahrumiyetleri; şahsın çalışma gücünün tamamen veya geçici olarak azalması ya da yok olmasından doğan zararları karşılamaktadır. Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre, trafiğe çıkan her araç bu sigortayı yaptırmak zorundadır. Aksi takdirde, aracın trafiğe çıkması engellenir.

Kaza anında ilk yapılması gereken şey nedir?

Ev, iş yeri veya aracınızda meydana gelecek bir hasar halinde 0850 222 8 434 Kolay Hat‘ı arayarak HDI Hasar İhbar Hattı’na hasar ihbarında bulunmalısınız. Daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen Hasar İşlemlerini tıklayın.

HDI Sigorta Trafik Yardım Hizmetleri

Makine Kırılması Sigortasında kaç yaşa kadar olan makineler teminat altına alınabilmektedir?

Makine Kırılması Sigortasında 7 yaşına kadar olan makineler teminat altına alınabilmektedir.

İnşaat Makinesi poliçesi düzenleyebilmek için sigortalının diğer branşlarda poliçesi olması gerekmekte midir?

Yangın, Kaza, Nakliyat gibi branşlarda poliçesi olan sigortalılarımıza iş makinesinde teklif verebilmekteyiz.

Kamyon klozu teminatına hırsızlık ve ıslanma rizikoları dahil midir?

Hayır. Kamyon klozu teminatına hırsızlık ve ıslanma rizikoları dahil değildir.

Kullanılmış olan emtialara, açık kasa kamyonlarla yapılan sevkiyatlara geniş teminat verilebilir mi?

Kullanılmış emtialara ve açık kasa kamyonlarla yapılan sevkiyatlara, şirketten şirkete değişmekle birlikte genelde geniş teminat verilmek istenmez.

Hangi durumlarda Gemi Yaş Zammı ek primi alınır?

Gemi ile yapılan sevkiyatlarda söz konusu gemi dökme yük taşıyor  ve 10 yaşından, diğer yükleri taşıyor ve 15 yaşından büyükse Gemi Yaş Zammı ek primleri alınır.

Emtia (yük) sigortaları ile taşıyıcı sorumluluk sigortaları arasındaki fark nedir?

Emtia (yük) sigortaları yükün sahipleri tarafından yaptırılır. Taşıyıcı sorumluluk sigortaları ise sadece nakliyatçı firmalara yapılabilen bir sigortadır. Nakliyatçı firmalar taşıdıkları malların herhangi bir hasar veya ziyana uğraması nedeniyle doğabilecek sorumluluklarına karşı, bir limit dahilinde sigorta yaptırabilir.

Dar teminat ne tür hasarları karşılamaktadır?

Dar teminat geminin batması, taşıma aracının yanması, çarpması, devrilmesi, yanması gibi haller sonucunda taşınan yüke gelebilecek hasarları karşılar.

Trafik sigortasında araç satıldığı zaman yeni alıcıya poliçe devir edilir mi?

Trafik poliçelerinde araç satışı olduğu zaman poliçe yeni alıcıya geçmez. Araç sahibi mevcut poliçesini iptal ettirir ve kalan gün kadar prim iadesini alır. Yeni alıcı kendi adına aracın tescil tarihine göre yeni bir poliçe tanzim ettirir.

Trafik sigortası, poliçe vadesinden sonra yaptırılırsa hasarsızlık indirim hakkı kaybolur mu?

Hasarsızlık indirimi devam eder. Ancak, poliçe bitiş tarihinden itibaren her 30 gün için %5 zamlı prim alınır. Bu uygulamada alınacak en fazla zam yüzdesi %50’ dir.

Trafik sigortasında kısa süreli poliçe tanzim edilir mi?

Kısa süreli poliçeler, aracın geçici plaka olması ve yabancı plaka olması halinde tanzim edilir.

Sigortalı uyruğunun yabancı olması ve aracın il plaka kodunun Türk plakalı olması durumunda nasıl poliçe tanzim edilmelidir?

Sigortalının uyruğunun yabancı ve işleten olarak kullandığı aracın da yabancı plakalı olması durumunda; 4. basamaktan, pasaport bilgileri baz alınarak poliçe tanziminin gerçekleştirilmesi,

Sigortalının uyruğunun yabancı ve işleten olarak kullandığı aracının Türk Plakalı ve CA-CZ/MA-MZ serisinden bir plaka sahibi olması durumunda; ruhsat bilgisine bağlı olarak poliçe tanziminin gerçekleştirilmesi, (pasaport bilgisi talep edilerek)

Sigortalının uyruğunun yabancı ve işleten olarak kullandığı aracının Türk Plakalı ve CA-CZ/MA-MZ serisi dışında bir plaka serisine sahip olması durumunda; vergi kimlik numarası beyan edilerek ruhsat bilgisine bağlı olarak poliçe tanziminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Ruhsat tescil tarihi geçeli 35 gün oldu, hangi oranda zamlı prim uygulanır?

Tescil tarihinden 30 gün sonra, her 30 gün için %5 zamlı prim alınır. Bu uygulamada alınacak en fazla zam yüzdesi %50’ dir.

Trafik sigortasında, kazanın bildirilmesinde zaman aşımı ne kadardır?

Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde, sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren beş gün içinde sigortacıya ihbar etmek zorundadır. Zarar gören ise, kazaya neden olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde talebini bildirmek zorundadır. Ancak bu süre her halükarda kaza tarihinden itibaren 10 yıl süre ile sınırlıdır. Bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz.

Mülkiyet değişikliğinde trafik sigortası nasıl işler?

Poliçe süresi içinde işletenin değişmesi halinde, sigorta poliçesi, işletenin değiştiği tarihten itibaren on gün sonra iptal olur. Sigorta teminatı, yeni işleten için herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptalin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçerlidir. Sigorta şirketi işletenin değiştiği tarihe kadar hak kazandığı primi gün esasına göre tespit eder ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

Trafiğe ilk kez çıkan araçların poliçeleri hangi kademeden tanzim edilir?

Trafiğe ilk kez çıkan araçlara (0 km. veya yeni tescil) 4. basamaktan poliçe tanzim edilir.

Ruhsatın birden fazla kişiye kayıtlı olması durumunda poliçe kimin adına tanzim edilir?

Poliçe tanzim edilirken herhangi birinin adına poliçe tanzim edilir. Diğer şahıslara ait bilgiler poliçe üzerine açıklama olarak yazılır.

Sadece iş kazaları için bir teminat verilmekte midir?

Evet. Ancak işverenin sosyal yardım gayesiyle temin ettiği araçlarla personelinin ev/iş arasında taşınması sırasında meydana gelebilecek trafik kazalarını, meslek hastalıklarını, manevi tazminat taleplerini, görev seyahatlerini de sigorta etmek mümkündür.

İşveren sorumluluk sigortası nedir?

Bu sigorta, işverenin, T.C. tabiyetinde ve SSK Kanununa göre istihdam ettiği personelinin bir iş kazası sonucu ölümlü/ölümsüz bedeni bir zarara uğraması halinde; zarar gören çalışanın veya hak sahiplerinin işverenden tazminat talep etmesi ve/veya SSK’nın işçiye ödeyeceği tazminatı işverene rücu etmesi halinde bu rücuyu da karşılayan bir sigorta türüdür.

Evimin önünde park halinde duran arabama birisi vurup kaçmış, ne yapmam lazım?

En yakın polis ya da jandarma karakoluna müracaatla zabıt tutturmanız gerekmektedir. HDI Sigorta’dan kasko sigortanız varsa Türkiye’de 18 ilde 7/24 saat olay mahalline eksper gönderilmekte olup bu illerden birinde ikamet ediyorsanız ekspres eksper hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

Araba kredisi aldığım banka, kendi sigorta şirketinden poliçe kestirmem için zorluyor, böyle bir hakkı var mı?

Sigorta Murakabe Kanunu’na göre; kredi veren kuruluş sözleşme ile krediye konu olan aracın sigortalanmasını şart koşabilir, fakat sigortanın belirli bir şirkete yaptırılmasına ilişkin şartlar hükümsüzdür.

Cam ve far hasarlarında hasarsızlık indirimim yanar mı?

Cam ve far hasarlarında ilk defada hasarsızlık indirimi bozulmaz.

Araba kredisi aldığım banka araç üzerine ipotek koydu. Ödemede zorlanınca aracımı bir yakınıma el senedi ile sattım. Aracın kaskosu banka tarafından benim üzerime yapılıyor, bir kaza olursa hasar ödemesini bana mı, satın alana mı yaparsınız?

Hasar ödemesi ruhsat sahibi olan kişiye yapılır.

Neden hasar ödemesinde KDV’yi eklemediniz?

KDV ödemesini yapabilmek için fatura aslının hasar dosyasında bulunması gerekmektedir. Faturanın aslının gönderilmesi halinde, KDV tutarı hasar tazminatına eklenecektir.

Trafik sigortam kendi aracıma gelen hasarı karşılar mı?

Hayır. Trafik sigortası, sadece aracınız ile başkalarına vermiş olduğunuz zararı karşılar. Kendi aracınızla ilgili hasarlar, başka bir sigorta sözleşmesinin konusunu oluşturan kasko sigortasından karşılanır.

Kusurun %100 karşı tarafta olduğu bir kazada, kasko poliçemi devreye sokarsam, hasarsızlık indirim hakkım yanar mı?

Kusurun 8/8 karşı tarafta olduğu kazalarda, kaskoyu devreye sokmanız halinde, hasarsızlık indirim hakkınız bozulmaz.

Aracımı, bir başkasına el senedi ile sattım, alan kişi bir kaza yaparsa ben sorumlu olur muyum?

Mevzuata göre araçlara ilişkin mülkiyet değişikliği ancak noter satışı ile mümkündür. Aracınızın el değiştirme işi noter kanalı ile yapılmadığı için işleten sıfatınız kaybolmadığından, aracınızın karışmış olduğu her türlü kazada yükümlülüğünüz devam eder.

Kırmızı ışıkta beklerken arkadan bir araç bana vurdu, trafik raporunda karşı taraf %100 suçlu bulundu. Ancak yapılan alkol kontrolünde bende 0,80 promil alkol tespit edildi, kasko hasarımı öder mi?

Kazaya kusurunuzla sebebiyet vermediğiniz için hasarınız ödenir.

Elektronik cihaz sigortasında kaç yaşa kadar olan elektronik cihazlar teminat altına alınabilmektedir?

5 yaşa kadar olan elektronik cihazlar teminat altına alınabilmektedir.

“Tecdit” ne demektir?

Sigorta poliçeleri 1 yıl süre için hazırlanır. Yıl sonunda yapılan poliçenin yenilenmesine tecdit denir. Tecdit müşterinin isteği doğrultusunda tanzim edilir.

Kasko sigorta poliçelerinde yer alan Enflasyon Koruma teminatı neleri kapsamaktadır?

Sigorta edilen taşıtın poliçe üzerinde yazılı bulunan sigorta bedeli (radyo-teyp, telsiz, telefon, taşınan emtia ve benzeri ek teminatlar hariç) poliçede kayıtlı yıllık azami oranda artışa tabidir. Bu oran hiçbir şekilde aynı dönem içinde geçerli olan poliçede yazılı enflasyon oranını geçemeyeceği gibi hiçbir şekilde aracın hasar tarihindeki piyasa değerinin üzerinde olamaz.

Kasko sigortalarında aracın dışındaki aksesuarlar teminata dahil midir?

Sigortalanan aracın fabrika çıkışı orijinalinde olmayan aksesuarlar poliçede belirtilmediği sürece teminata dahil değildir. Araca sonradan monte edilen aksesuarlar (radyo-teyp, kolon, çelik jant, özel lastik, telsiz, telefon ve diğer aksesuarlar) sigorta bedeli belirtilerek ve primi ödenerek teminata dahil edilebilir.

Hasarsızlık indirimleri şirket değişiklerinde ve araç değişiklerinde devam eder mi?

Kasko sigortalarında sigorta şirketi değişikliklerinde hasarsızlık indirimleri Tramer kayıtlarında kontrol edilerek devam ettirilir. Ayrıca araç değişikliklerinde de hasarsızlık indirimleri devam ettirilir.

Trafik sigortasında hasarsızlık indirimi hasar alınca bir alt kademeye mi iner, sıfırlanır mı?

Trafik poliçelerinde bir hasar alınmış ise yenileme döneminde uygulanan hasarsızlık indirimi bir alt kademeye iner.

Zeyilname nedir?

Sigorta sözleşmesi süresince poliçe üzerinde yapılacak tüm değişikliklerin yapıldığı ek belgeye zeyilname denir ve zeyilname sigorta poliçesinin ayrılmaz ekidir. Zeyilname poliçe ile bir hüküm ifade eder.

Araç satıldığı zaman yeni alıcıya kasko sigortası devir edilir mi?

Kasko Sigortası Genel Şartlar’ının C.5 maddesine istinaden aracın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde (noter satışı olsun olmasın) poliçe münfesih (iptal) olarak kabul edilir ve bu tarihten sonra olası hasar talepleri karşılanmaz. Poliçe iptal edilerek kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir. Yeni alıcıların kendi adlarına poliçe yaptırmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı ve anlaşmasız servis arasındaki fark nedir?

Anlaşmalı servislerimizde eksper çağırılması, dosyanın takibi gibi işlemleri servisimiz gerçekleştirmektedir. Bu servislerde hasarla ilgili herhangi bir ödeme yapmanıza gerek yoktur. Aracınız tamir edildikten sonra sadece teslim alma formunu imzalayarak aracınızı teslim alabilirsiniz.

Araçlarda taşınan yükün de Kasko Sigorta Teminatına dahil edilmesi mümkün müdür?

Evet mümkündür. Yük taşımaya uygun araçlarda (kamyonet, kamyon, tanker) sigorta ettirilen taşıtta taşınan ve taşıt sahibine ait olan emtia, taşıtın uğrayacağı tam kasko hasarları sonucunda zarar görmesi halinde poliçede yazılı değer üzerinden sigorta kapsamına alınmaktadır.

Kasko sigortalı aracın çalınması halinde, tazminat ödenmeden bekleme süresi var mıdır?

Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, sigortacı tazminatı öder. Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür. Sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracını sigortacıya devreder.

Hangi haller kaza sayılır?

Ani, irade dışı ve harici bir etkinin olması gerekir. Mesela düşmek, trafik kazası geçirmek, yanıklar gibi. Buna karşılık hastalık, intihar, sarhoşluk, her türlü cerrahi müdahale ise kaza sayılmaz.

Coğrafi bir kısıtlama var mıdır?

Ferdi Kaza Sigortası satın aldığınızda, coğrafi bir kısıtlama yoktur. Dünyanın her yerinde geçerlidir.

Sigorta primleri hakkında bilgi verir misiniz?

Sigorta primleri sanılanın aksine son derece ekonomiktir. Sigortalının mesleğine göre değişen bir tarifesi vardır. Örnek olarak, elle veya bedenen çalışmayan, memur, sekreter, ev hanımı, yönetici gibi kişilerin 50.000 TL üzerinden ölüm ve sürekli sakatlığı temin eden bir yıl süreli Ferdi Kaza Sigortası sadece 52,50 TL tutmaktadır.

Ferdi Kaza Sigortası nedir?

Ferdi Kaza Sigortası, kaza sonucu yani ani, harici ve irade dışı bir etki ile kişinin ölmesi veya sürekli sakat kalması hallerinde tazminat ödeyen bir sigorta türüdür.

Sadece ölüm ve sakatlık için mi teminat verilmektedir?

Ölüm ve sürekli sakat kalma hallerinin yanı sıra sigortalı isterse kaza sonucu tedavi masrafları ve yine kaza sonucu geçici olarak çalışamama durumunda, kaza tarihinden itibaren en fazla 200 gün süre ile çalışılamayan her gün için gündelik tazminat ödeyen ek teminatlar da mevcuttur.

Deprem teminata dahil midir?

Her sigortada olduğu gibi, bazı haller sigortalı isterse ek sözleşme ile teminata dahil edilebilir. Deprem de bunlardan biridir. Ayrıca spor yapmak, motosiklet kullanmak, terörist eylemler sonucu oluşan zararlar da istenirse satın alınabilir.

“Son 12 saat içinde ortaya çıkan sağlık sorunları” ne demektir?

Kronik olmayan ve ani olarak ortaya çıkan sağlık sorunlarıdır. Örneğin, yüksek ateş, ilk kalp krizi, ani yanıklar, daha önceden var olmayan mide, safra kesesi vb. hastalıklardır.

Bir yaş sınırlamanız var mıdır?

Bu poliçeyi 1–70 yaş aralığındaki herkes satın alabilir.

Coğrafi bir kısıtlama var mıdır?

Bu poliçe teminatları Türkiye ve KKTC sınırları içinde geçerlidir.

Herkese Sağlık Ferdi Kaza ve Acil Sağlık Sigortası nedir?

HDI Herkese Sağlık Ferdi Kaza ve Acil Sağlık Sigortası, yüksek sağlık sigorta primlerini karşılayamayan kişiler için ekonomik bir sigorta türüdür. Bu sigorta 10.000 ABD dolarına kadar kaza sonucu oluşan tedavi masrafları ile son 12 saat içinde ortaya çıkan acil sağlık sorunlarını 10.000 ABD dolarına kadar karşılayan bir sigorta paketidir. Bunlara ilaveten hastanede yatılan her gün için 50 ABD doları yatma parası da ödenmektedir.

Hastaneye gitmek için bir ambulans servisiniz var mı?

Evet, Şirketimizin MEDLINE ile özel bir anlaşması bulunmaktadır. Bu poliçe kapsamında, acil sağlık sorunlarınızda MEDLINE telefon hattını arayarak ambulans hizmeti veya 365 gün 24 saat sağlık sorunlarınız için danışmanlık hizmetinden de ücretsiz yararlanabilirsiniz.

Sigorta primleri hakkında bilgi verir misiniz?

Sigorta primleri sanılanın aksine son derece ekonomiktir. Sigortalının mesleğine göre değişen bir tarifesi vardır. Örnek olarak, elle veya bedenen çalışmayan, memur, sekreter, ev hanımı, yönetici gibi kişilerin 50.000 TL üzerinden ölüm ve sürekli sakatlığı temin eden bir yıl süreli Ferdi Kaza Sigortası sadece 68,25 TL tutmaktadır.

ACİL TIBBİ HASTAHANE MASRAFLARI İLE İLGİLİ İSTİSNALAR:

Tıbbi aciliyet gerektirmeyen veya cerrahi bir prosedürün sonucu olmayan bir tedavi amacı ile yapılan kozmetik veya plastik ameliyatlar,

Sigortalının bir tıp mensubu tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece uyuşturucu alkol veya narkotiklerin etkisi altında uğradığı kaza veya yaralanmalar,

AIDS veya buna yol açan HIV virüsü ve/veya buna dönüşebilecek veya bundan kaynaklanabilecek hastalıklar,

Poliçenin tanziminden önce var olan veya teşhisi konulmuş veya tedavi edilmiş olan kanser veya bunun sonucu olan hastalıkların tekrarlanması,

Sonradan ortaya çıksa bile doğuştan gelen (konjenital) ve önceden var olan bir rahatsızlık sonucu hastaneye gitme,

Hamilelik ve doğum,

Tıbben gerekli olmayan tedavi veya kendi kendine tedaviye karar verilmesi,

Türk kanunları çerçevesinde bir suç işlenmesi yüzünden ortaya çıkan kaza sonucundaki hastalanma ve yaralanmalar,

Herhangi bir zihinsel ve ruhsal durum,

Kendine kasten zarar verme,

Herhangi bir rutin tıbbi bakım veya tedavi,

Hastaya ait özel giderler (telefon, minibar, kantin vb.), refakatçi giderleri ve tek kişilik birinci sınıf normal oda giderlerini aşan tutarlar teminat kapsamı dışındadır.

Seyahat sigortası nedir?

Seyahat sigortası, yurt içi veya yurt dışı seyahatlerinizde sağlık veya kaza sonucu tedavi giderleri, yaralanma veya hastalık nedeni ile sigortalının nakli, vefat eden sigortalının nakli, tarifeli uçuşlarda kaybolan bagajın bulunması, sigortalıya ulaştırılması vb. gibi çok çeşitli teminatlar veren bir sigorta türüdür. Bu sigorta aynı zamanda, ülkelerine girişte vize zorunluluğu koyan ülkelerin, vize işlemleri sırasında istedikleri bir sigorta türüdür.

Sigorta bedelini enflasyona karşı nasıl korumalıyız?

Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde eksik sigortayı önlemek amacıyla o yıl için tespit edilmiş orana göre enflasyona endeksli poliçe satın almak gerekir.

Zorunlu deprem sigortası yaptırmadan, özel sigorta şirketinden daire binasına yangın sigortası ile birlikte deprem teminatı alabilir miyiz?

Öncelikle DASK tarafından daire binanızı deprem teminatına karşı sigorta ettirmeniz gerekir. Ayrıca eşyalarınıza ve DASK bedelinin üzerinde kalan bina bedeline deprem teminatını özel sigortadan yaptırabilirsiniz.

Eksik sigorta nedir?

Sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olması gerekir. Eksik sigorta, sigorta bedelinin sigorta değerinden düşük olmasıdır. Eksik sigorta edilmesi halinde, kısmi hasarlarda, sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranına göre ödeme yapılır.

Örneğin: Binanın değeri 10.000 TL ancak siz 5.000 TL sigorta bedeli ile sigorta ettirdiniz. Kısmi bir hasarda 2.000 TL lik bir zararınız oluştu. Sigortalıya ödenecek tazminat; 2.000 x 5.000 / 10.000= 1.000 TL dir.

Görüldüğü gibi gerçek değer üzerinden sigorta ettirmeniz büyük önem taşımaktadır.

Apartman dairesi sigorta edildiği zaman poliçede yazılmasa bile apartmanın hangi bölümleri de otomatik olarak sigortalıdır?

Dairenizin dışında bahçıvan evi, garaj, su deposu, kazan dairesi, kapıcı dairesi, asansör, yürüyen merdiven, yıldırımlık, televizyon anteninin hissenize düşen bölümleri otomatik olarak teminata dahildir.

Dahili su hasarı nedeniyle hem eşyalara, hem de komşu daire binasına ve eşyalarına zarar gelmiştir. Bu zararların karşılanması için hangi tür sigortaya ihtiyaç duyulmaktadır?

Konut paket sigortanızda dahili su teminatınızın ve komşularınıza karşı sorumluluk sigortanızın olması gerekir.