TR / EN

İLETİŞİM FORMU

Ürünümüz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen bize ulaşın.

BİZE ULAŞIN

GENETİK TEST DESTEKLİ FERDİ KAZA SİGORTASI

TEMİNAT KAPSAMI

Hastalıklar geliyorum demez. Hangi hastalığa genetik olarak yatkınlığınızın olup olmadığı ve alınabilecek önlemler hakkında hayatınızı kolaylaştırabilecek Genetik Test Destekli Ferdi Kaza Sigortası ile yanınızdayız. Beraberinde beklenmedik kaza durumları içinde yaşanabilecek sakatlık ile sizin, vefat durumunda ise ailenizin hayatını kolaylaştırmak için yanınızdayız.

Genetik Test Destekli Ferdi Kaza Sigortası’nın Sunduğu Diğer Hizmetler ve Avantajlar

Genetik testler zaman alıcıdır. Hastalanınca yaptırmak 1-3 ay zaman kaybına neden olur. Erken yapılan testler size hastalandığınızda zaman kazandırır. Verileriniz hazırsa anında kullanılır. 1 saat-1 gün içinde sonucunuzu alırsınız.

 • Genetik Test Desteği
 • Test Sonuçları hakkında danışmanlık hizmeti
 • Sonuçların saklanması (veri koruması ve gizliliği)
 • Hastalık yatkınlıklarının tespiti
 • Kaza sonucu oluşabilecek bir sorun ile ilgili önceden bilgi sahibi olunmasını sağlayarak, ölüm veya sakat kalma olasılığını azaltıyor.
 • Kronik hastalıklar için farklı tedavi yöntemleri buluyor.
 • Yanlış tanı olasılığını azaltıyor.
Genetik Test Paketleri

Toplumda sık görülen ve tespit edildiğinde tedbir alınarak kişinin yaşayabileceği olası sorunları azaltan genetik hastalık değerlendirmelerini içeren pakettir. “Genetik risk analiz paketi” sık görülen ailesel kanser yatkınlıkları, sık görülen kalp kası ve kalp damar hastalıkları, bazı kalp ritim bozuklukları, bazı metabolik hastalıklarla ilişkili genleri içermektedir.

Uygulanacak Test Kim Yaptırabilir? Yapılabilir Değerlendirmeler Taranacak Gen Sayısı
Tüm Ekzom Sekanslama Tüm Toplum
 • Sık görülen ailesel kanserler
 • Sık görülen genetik kalp hastalıkları
 • Sık görülen metabolik hastalıklar
101

Kanser tanısı alan kişilerin %15’i ailesel kanserlerdir. Ailesel kanserlerde tedavi algoritmaları ve kişinin yeni kanserlerden korunması için alınması gereken tedbirler farklıdır. Ailesel kanserlerde ailenin diğer bireyleri de risk altındadır. Bu nedenle hem tedavi yönlendirmek hem de ailedeki diğer kişilerin korunmasını sağlayabilmek için ailesel kanser tanısı büyük önem taşımaktadır. Tüm kanser tanısı almış kişilerin ister aktif olarak kanser tedavileri devam etsin, ister geçmişte kanser yaşamış olsun mutlaka bu testleri yaptırması gerekir. Bunun haricinde ailesinde kanserli bireylerin olduğu kişiler kendi kanser risklerini azaltmak üzere bu testleri yaptırmalıdır.

Uygulanacak Test Kim Yaptırabilir? Yapılabilir Değerlendirmeler Taranacak Gen Sayısı
Tüm Ekzom Sekanslama
 • Tüm Toplum
 • Özellikle ailede ve kendisinde kanser olan bireyler
 • Genişletilmiş ailesel kanser riski
 • Kanser tedavisini etkileyen ailesel kanserler
257

Gebeliklerde bazı genetik hastalıklar nedeniyle annenin ve bebeğin oluşabilecek risklerinin değerlendirilmesi gerekir. Bu risklerin değerlendirilmesi halinde gerekli tedbirler alınabilir. Özellikle bu testlerin gebelik öncesi yapılması halinde gebelikten önce hastalığın oluşmasını engelleyecek tedbirler alınabilir. Bu risklerin birçoğu yapılacak muayene ve alınacak bilgilerle tespit edilebilir hastalıklar değildir. Hayati riski neden olabilen hastalıklardır. Doğacak bebeğin bedensel veya zihinsel engellerine neden olabilecek veya organlarının önemli sorunlarına neden olabilecek hastalıklardır. Paket içeriğinde ek olarak toplumda sık görülen ve gebeliklerde yüksek riske neden olan başka yollarla tespit edilmesi mümkün olmayan, ancak yapılacak ekzom analizi ile tespiti mümkün olmayan hastalıklar da bu çalışmaya eklenmektedir.

Uygulanacak Test Kim Yaptırabilir? Yapılabilir Değerlendirmeler Taranacak Gen Sayısı
 • Tüm Ekzom Sekanslama
 • DMD
 • SMA
 • 21 Hidroksilaz
 • Alfa Talasemi
 • Frajil-X
 • Gebelik planlayanlar
 • Özellikle akraba evliliği yapanlar
 • Her iki eşten kan alınmaktadır
 • Annenin gebelik risklerinin değerlendirilmesi
 • Gebelikte bebeğin hastalık risk değerlendirmesi
4480

Yeni doğan bebeklerde bazıları doğar doğmaz bulgu vermeyen ancak hayat riske neden olan veya hayat boyu yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilecek ve birçok organı ilgilendirebilecek hastalıklar gözlenebilir. Bu hastalıkların birçoğu tanısı oldukça zor hastalıklar olup ancak bir genetik analiz ile tanısı konulabilir. Tanısı konulduğu zaman bunların önemli bir kısmında tıbbi tedavi yapmak mümkündür. Hastaların hayat kalitesi üzere olumlu etkileri vardır ve tanı konulmadığı takdirde ailenin ve bebeğin hayatının önemli bir kısmını hastanede geçirmesine neden olabilen hastalıklardır.

Uygulanacak Test Kim Yaptırabilir? Yapılabilir Değerlendirmeler Taranacak Gen Sayısı
Tüm Ekzom Sekanslama
 • Tüm yenidoğan bebekler
 • Tüm 2 yaş altı bebekler
 • Kanama eğilimi
 • Kan hastalıkları
 • Kemik kırılganlığı
 • Gelişme geriliği
 • Kalp hastalıkları
 • Karaciğer dalak büyüklüğü
 • Hipotoni
 • Cilt hastalıkları
 • Metabolik hastalıklar
 • İmmun sistem hastalıkları
 • İskelet hastalıkları
 • Epilepsi riski
5079

Covid-19 son yıllarda hayatımızı tamamen değiştirmiş ve maalesef çok sayıda sevdiğimizi kaybetmemize yol açmıştır. Kayıplar yanında hastalığı geçirdikten sonra da birçok kişide çok uzun süren sıkıntılar olabilmekte yine bazı kişiler hastalığı çok hafif geçirirken bazı kişilerde hastalık çok ağır seyretmektedir. Bunların hiç birisi tesadüfi değildir. Hepsinde genetik faktörlerin etkisi bulunmaktadır. Bu panelde özellikle Covid-19’un ağır geçirilmesine neden olabilecek ve ileri ki hayatınızda da takip ve tedavisi gerekebilecek bazı hastalıkların tanısı araştırılacaktır. Bazı genetik hastalıklar ileride başka enfeksiyon hastalıklarının şiddetli seyretmesine ya da tıbbi sorunlara sebep olabilir.

Uygulanacak Test Kim Yaptırabilir? Yapılabilir Değerlendirmeler Taranacak Gen Sayısı
Tüm Ekzom Sekanslama
 • Tüm Toplum
 • Covid-19’uAğır Atlatmış Olanlar
 • Ailesinde Covid-19 nedeyiyle kayıp yaşayanlar
 • İmmunolojik hastalık genleri
 • Pıhtılaşma mekanizması genleri
 • Hastalık seyrini etkileyen diğer genler
543

Obezite ve diyabet dünyanın en büyük sağlık sorunlarından birisidir. Hastaların önemli bir kısmı da birlikte görülen bu iki sorun bazı hastalarda sadece obezite veya sadece diyabet şeklinde gözlenebilir. Bu sorunlara yol açan hastalıkların önemli bir kısmı genetik hastalıklardır ve takip tedavi algoritmaları farklılık göstermektedir. Doğru tanı almayan hastalarda uzun vadede başka sorunlarla karşılaşma olasılığı fazladır. Bu nedenle bu uzun vadeli hastalıkta kişinin hayatı boyunca doğru tedavileri almasını sağlayabilmek için diyabetin ve obezitenin sebeplerinin araştırılması gereklidir.

Uygulanacak Test Kim Yaptırabilir? Yapılabilir Değerlendirmeler Taranacak Gen Sayısı
Tüm Ekzom Sekanslama
 • Tüm Toplum
 • Obezitesi olanlar
 • Diyabeti olanlar
 • Obezite genleri
 • Diyabet risk genleri
 • MODY genleri
 • Monogenetik diyabet genleri
196

Anemi yani kansızlık toplumda özellikle kadınlarda oldukça sık görülen bir hastalıktır. Bunun yanında ülkemizde talasemi hastalığının taşıyıcılığı oldukça yaygındır. Anemilerin çok sayıda çeşidi vardır. Eğer aneminin tam sebebi belirlenemezse hayat boyu yanlış ve gereksiz tedaviler uygulanır. Bunun yanında hastalık da ortaya çıkabilecek safra kesesi sorunları, bazı kanser eğilimleri gibi diğer hastalıklar gözden kaçmış ve tedbir alınamamış olur. Bunun yanında gereksiz tedaviler alan bir grup hasta gözden kaçmaya devam eder. Bu nedenle her kronik hastalıkta olduğu gibi anemilerde de hastalığın tam sebebinin araştırılması ve anlaşılması büyük önem taşımaktadır.

Uygulanacak Test Kim Yaptırabilir? Yapılabilir Değerlendirmeler Taranacak Gen Sayısı
Tüm Ekzom Sekanslama
 • Tüm Toplum
 • Özellikle ailede ve kendisinde anemi olan bireyler
 • Anemiye neden olan genetik hastalıklar
222

Acil servislere başvuran ve travma yaşayan hastaların önemli bir kısmında acil servis şartlarında tanı konulması olanaksız ama acil servisten yapılan müdahalelerin doğru planlı olabilmesi için gerekli ve hatta hayati riskleri azaltmak için çok önemli genetik hastalıkların önceden tespit edilmiş olması ve bunların kişiye ve yakınlarına acil durumlarda acil servis uzmanlarına iletilmek üzere verilmiş olması çok büyük önem taşımaktadır. Kanama eğilimleri, böbrek yetmezliği riski, kalp ritim bozuklukları riski, inme ve damar tıkanıklığı riski gibi birçok riskin önceden belirlenmesi acil durumlarda doktorun doğru planlamaları yapması için büyük önem taşımaktadır.

Uygulanacak Test Kim Yaptırabilir? Yapılabilir Değerlendirmeler Taranacak Gen Sayısı
Tüm Ekzom Sekanslama Tüm Toplum Acil servise başvurulduğunda veya travma sonrası tedaviyi etkileyen ve hayati riske neden olan hastalıklar 2357

Kişinin ilk aşamada geniş bir analizinin yapılması ve ileride herhangi bir genetik etmenin rol oynadığı hastalıklarında sıklıkla ek bir analize gerek kalmadan veri analiz ile saatler ve günler içinde tanı alması veya tanı-tedavisine katkıda bulunan bir veriye sahip olmasını sağlar.

Bu panelde;

 • Kişiye özgü tedavisi olan ve bu yöntemle tespit edilebilir hastalıklar
 • Bu yöntemle tespit edilebilir ilaç hassasiyetleri ve ilaç doz ayarlama verileri
 • Otoimmun hastalık riskine neden olan HLA analizleri
 • 1-2 yıl içinde birden fazla gen ile kalıtılan (Poligenik hastalıklar) ile ilgili risk analizleri gibi analizleri yapma olanağı vardır.
Uygulanacak Test Kim Yaptırabilir? Yapılabilir Değerlendirmeler Taranacak Gen Sayısı
 • Tüm genom sekanslama
 • Mitokondrial DNA dizi analizi
Tüm Toplum
 • Tüm paketler
 • Kişinin bulgularına göre klinik değerlendirme
 • İlaç dozlama ve risk analizi (farmakogenetik analiz)
 • HLA bağımlı hastalıkların analizi
10000+
Veri Koruma Hizmeti

Veri Saklama Hizmeti, Sigortalının genetik risk değerlendirme sonuçlarının Asistans şirket tarafından poliçe süresi boyunca saklanmasından ibarettir. Ayrıca bu hizmetten faydalanmaya devam ettiğiniz müddetçe, kullanılan yapay zeka yöntemleriyle belirli aralıklarla veriniz tekrar örnek alınması gerekmeksizin tekrar değerlendirilip yeni gelişmelerden bilgi sahibi olmanız sağlanabilmektedir.

Ferdi Kaza Teminatları

Kaza Sonucu Vefat: Bu poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu, sigortalının, derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene içinde ölümüne sebep olduğu takdirde, poliçede yazılı sigorta bedeli Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde sigortalının hak sahiplerine (sigortalının kanuni varislerine) ödenir.

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık: Bu poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet vermesi halinde tıbbi tedavinin sona ermesi ve sürekli sakatlığın kesin tespiti ile sigorta bedeli Ferdi Kaza Sigorta Genel Şartlarının 8/B maddesinde yazılı oranlar dahilinde tazminat sigortalıya ödenir.

Genetik Test Destekli
Ferdi Kaza Sigortası