HDI SİGORTA 1903'ten beri daima yanınızda

ORTAK ALAN SİGORTASI

ORTAK ALAN SİGORTASI

Ortak yaşam alanlarında her gün birbirinden farklı bir çok riskle karşı karşıya kalıyoruz.Bu da yöneticilere ortak alanların güvenliği açısından önemlisorumlulular yüklüyor.HDI Sigorta Site/Apartman yöneticilerinin sorumluluklarını paylaşmak için özel olarak geliştirdiği ortak alan sigortası ile tüm sakinleri toplu yaşam alanlarında kapsamlı teminatlarla güvence altına alıyor.

ORTAK YERLER

Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar,bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire ve odaları, genel çamaşırlık ve kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve doğalgaz saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar.

STANDART (ANA) TEMİNATLAR

Yangın, Yıldırım, İnfilak

Yangın, yıldırım ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı riziko adresinde bulunan taşınır ve taşınmaz mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir.

Yangın Mali Sorumluluk

Poliçede temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu, Sigortalıya gelebilecek aşağıda yazılı sorumluluklar poliçede belirtilen limitler ile sınırlı olmak üzere temin edilmektedir (İşbu teminat aksine hüküm bulunmadıkça Deprem, Yer Kayması, Fırtına, Sel, Su Baskını, Dolu ve Kar Ağırlığı sonucu oluşabilecek zararları temin etmez).

Malikin Kiracıya Karşı Sorumluluğu ; Sigortalı malik ise kiraya verdiği bina sebebiyle kiracı veya işgal edene karşı çıkabilecek sorumluluklar,

Komşuluk Mali Sorumluluğu; Malik,kiracı veya işgal edenin komşu bina ve mallarına verilecek zarar dolayısıyla çıkabilecek komşuluk sorumluluk şeklinde temin edilmiş olup,ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet,mesuliyete konu olan bina ve/veya eşyanın Yangın Sigortası Genel Şartlarının B.5 maddesi hükümlerine göre bulunacak değeridir. Kira veya kullanım kaybına sebebiyet verilmesi neticesinde kiracı veya malike karşı sorumluluk sigortasında ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacakkıymet ise,bir seneyi aşmamak üzere hasar tarihinde kirada veya işgal altında bulunan kısımların tamir veya yeniden inşası için tespit edilecek süreye isabet edecek olan kira bedeli tutarı kadardır.

EK TEMİNATLAR

 • Dâhili su
 • Duman
 • Yer kayması
 • Kara taşıtları çarpması
 • Hava taşıtları çarpması
 • Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Sel/su basması
 • Kar ağırlığı
 • Hırsızlık
 • Ferdî Kaza Sigortası
 • Cam Kırılması Sigortası
 • Şahıs Sorumluluk
 • Asansör Mali Sorumluluk
 • Elektronik Cihaz
 • Makine Kırılması Sigortası

GENEL ŞARTLAR

Yangın Sigortası Genel Şartları

Hırsızlık Sigortası Genel Şartları

Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları

Makina Kırılması Sigortası Genel Şartları

Elektronik Cihaz Sigorta Genel Şartları

Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları

İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları

BİLGİLENDİRME

Bilgilendirme Formu için Tıklayınız.

HDI Hakkında
Sponsorluklar