HDI SİGORTA 1903'ten beri daima yanınızda
İŞ YERİ PAKET SİGORTALARI
Ortak yaşam alanlarında her gün birbirinden farklı bir çok riskle karşı karşıya kalıyoruz.Bu da yöneticilere ortak alanların güvenliği açısından önemlisorumlulular yüklüyor.HDI Sigorta Site/Apartman yöneticilerinin sorumluluklarını paylaşmak için özel olarak geliştirdiği ortak alan sigortası ile tüm sakinleri toplu yaşam alanlarında kapsamlı teminatlarla güvence altına alıyor.

ORTAK YERLER

Temeller ve ana duvarlar,  taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar,bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire ve odaları, genel çamaşırlık ve kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve doğalgaz saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar.

STANDART (ANA) TEMİNATLAR

Yangın, yıldırım ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı riziko adresinde bulunan taşınır ve taşınmaz mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir.
Poliçede temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu, Sigortalıya gelebilecek aşağıda yazılı sorumluluklar poliçede belirtilen limitler ile sınırlı olmak üzere temin edilmektedir (İşbu teminat aksine hüküm bulunmadıkça Deprem, Yer Kayması, Fırtına, Sel, Su Baskını, Dolu ve Kar Ağırlığı sonucu oluşabilecek zararları temin etmez).                                                                                                                                                                                                                          Malikin Kiracıya Karşı Sorumluluğu ; Sigortalı malik ise kiraya verdiği bina sebebiyle kiracı veya işgal edene karşı çıkabilecek sorumluluklar,                                                                                                                                                              Komşuluk Mali Sorumluluğu ; Malik,kiracı veya işgal edenin komşu bina ve mallarına verilecek zarar dolayısıyla çıkabilecek komşuluk sorumluluk şeklinde temin edilmişolup,ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet,mesuliyete konu olan bina ve/veya eşyanın Yangın Sigortası Genel Şartlarının B.5 maddesi hükümlerine göre bulunacak değeridir.Kira veya kullanım kaybına sebebiyet verilmesi neticesinde kiracı veya malike karşı sorumluluk sigortasında ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacakkıymet ise,bir seneyi aşmamak üzere hasar tarihinde kirada veya işgal altında bulunan kısımların tamir veya yeniden inşası için tespit edilecek süreye isabet edecek olan kira bedeli tutarı kadardır.

EK TEMİNATLAR

Dâhili su
Duman
Yer kayması
Kara taşıtları çarpması
Hava taşıtları çarpması
Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
Sel/su basması
Kar ağırlığı
Hırsızlık
Ferdî Kaza Sigortası
Cam Kırılması Sigortası
Şahıs Sorumluluk
Asansör Mali Sorumluluk
Elektronik Cihaz
Makine Kırılması Sigortası