HDI SİGORTA 1903'ten beri daima yanınızda
 

Yol Arkadaşım Ferdi Kaza Sigortası

Hayat bazen umulmadık tatsız tecrübeler yaşatabiliyor. Beklenmedik bir kaza sonucu yaşanabilecek sakatlık ile sizin, vefat durumunda ise ailenizin hayatını kolaylaştırmak için Yol Arkadaşım Ferdi Kaza Sigortası yaptırmanızı öneririz. Umarız hiç ihtiyacınız olmaz.

TEMİNATLAR
FARKLILAŞAN HİZMETLER
İLGİLİ DÖKÜMANLAR
 • Kaza Sonucu Vefat
 • Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık
 • Hukuksal Koruma *
* Bu teminatın poliçenize eklenmesini tercih edebilirsiniz.

Kaza Sonucu Vefat Teminatı: Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında tanımlanan bir kaza sonucu sigortalının vefatı halinde kanuni hak sahiplerine 10.000 TL ödenir.

Kaza Sonucu Daimi Sakatlık Teminatı: Sigortalının poliçe teminatına giren bir kaza sonucu bedeni olarak sürekli bir sakatlığa maruz kalması durumunda sürekli sakatlığın kesin tespiti ile, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının 8.b maddesinde gösterilen oranlar çerçevesinde 10.000 TL’ye kadar Sürekli Sakatlık Tazminatı ödenir.

Hukuksal Koruma Teminatı : Belirlenen kazalar neticesinde size açılan bir dava olur ise avukatlık ücreti, dava masrafları, danışmanlık ücreti, hakem ücreti vb. gibi masraflar azami poliçede belirtilen limit ile poliçenize dahil edilebilir.


Ek Hizmetler:

 • Yol Yardım Hizmeti
 • Kap Kaç Destek Hizmeti
 • Bilgi ve Organizasyon Hizmetleri

Yol Yardım Hizmetleri :

Yol Yardım hizmetleri kapsamında 5 farklı hizmet sunulmaktadır.

İşbu hizmet eki kapsamında Sigortalı aracın çekilmesi, aracın kurtarılması, oto kapı kilit ve lastik değişimi teminatlarından herhangi ikisinden poliçe süresi boyunca vaka başına 750 TL limitle olmak üzere en fazla 2 (iki) sefer faydalanabilecektir.

1. Aracınızın Çekilmesi

Aracın arızalanması veya kaza yapması durumunda; Aynı il sınırları içerisindeki en yakın yetkili servise çekim işlemi limit dahilinde gerçekleştirilecektir. Olayın meydana geldiği ilin sınırları dâhilinde yetkili servis olmaması durumunda; Sigortalı’nın poliçe türüne göre çekim işlemi; en yakın ildeki yetkili servise limit dahilinde gerçekleştirilebilecektir.

* Poliçe dönemi boyunca çekme limiti vaka başına 750 TL’dir.
** Benzin bitimde çekim en yakın benzin istasyonuna vaka başına 750 TL limit dahilinde gerçekleştirilecektir.
*** İstanbul içinde Asya ve Avrupa kıtaları iki ayrı il olarak değerlendirilmemekte olup, köprü ücreti dahildir.

Bu menfaat kapsamında aracın tamir masraflarına ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir.

Çekme hizmetleri için aşağıdaki şartlar geçerlidir;

 1. Bölgedeki anlaşmalı çekicilerin imkan ve yeterlilikleri kapsamında, fiziki, coğrafi ve iklim koşullarının elverdiği ölçüde hizmetin verilmesi veya organizasyonu gerçekleştirilecektir. İşbu belirtilen nedenlerden dolayı Asistans tarafından organizasyonun yapılamaması ve Sigortalı’nın kendi imkânları ile yapacağı çekim maliyetleri teminat limitleri dahilinde olmak sureti ile Asistans firmanın ön onayı doğrultusunda Sigortalı’ya ödenmektedir.
 2. Çekme hizmeti, vakanın bölgedeki tedarikçilerin güvenle ulaşabileceği yollar üzerinde olması durumunda sağlanmaktadır.
 3. Aracın bagaj ve yükünden dolayı çekim yapılamaması durumunda aracın boşaltılmasından Asistans firma sorumlu değildir. Sigortalı araç, ancak yükü boşaltıldıktan sonra çekilebilecektir.
 4. Kış aylarında gerçekleşen yakıt donması durumunda, çekici hizmeti sağlanacaktır.

2.Aracın Kurtarılması

Aracın seyir halinde iken Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen karayolları tanımına uygun yollarda devrilmesi, şarampole yuvarlanması nedeni ile hareketsiz kalması ve kurtarmanın mümkün olması durumunda ; aracın kurtarılması ve yoluna devam edebilmesi için uygun bir yere konulması sağlanmaktadır.

 • Kurtarma hizmeti sadece kaza durumunda verilir.
 • Aracın bagaj ve yükünden dolayı kurtarılmasına engel bir durum var ise, bagaj veya yükün boşaltılmasından Asistans firma sorumlu değildir.
 • HDI Sigorta, bölgedeki anlaşmalı çekici firmaların imkanları ve yeterlilikleri ölçüsünde ve fiziki, coğrafi ve iklim koşullarının elverdiği ölçüde, hizmetin organizasyonunu gerçekleştirir.
 • Kurtarma hizmeti için, bölgedeki kurtarıcı firmalara ait araçların ulaşabileceği, emniyetle yürüyebileceği yollar üzerinde olması halinde hizmet sağlanır.
 • HDI Sigorta, tarafından aracın tamir masraflarına ilişkin olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.
 • Poliçe dönemi boyunca kurtarma vaka başına 750 TL’limitlidir

Çekme ve kurtarma hizmetleri, binek/hafif ticari araçların çekme ve kurtarma hizmetleri sağlanması durumunda oluşacak hizmet bedeli limitler dahilinde karşılanacaktır.

3.Oto Kapı Kilit Hizmeti

Sigortalı aracın kapılarının arızalı olması, anahtarlarının kaybedilmesi veya çalınmasından dolayı aracın içine girilemediği durumlarda, kapıların açılması için olay yerine gönderilen anahtarcının yol ve işçilik ücreti karşılanacaktır.

* Tüm parça bedelleri Sigortalı tarafından karşılanacaktır.

İşbu hizmet, poliçede ismi yazılı Sigortalı'dan direkt talep gelmesi halinde sağlanacaktır. Kilidin aracın bulunduğu noktada açılmasının mümkün olmadığı durumlarda (immobilizer gibi nedenlerle), en yakın özel veya yetkili servise aracın nakli vaka başına 750 TL limit dahilinde sağlanacaktır.

Eğer anahtar kayıp ise araç doğrudan en yakın anlaşmalı servise çekilecektir. Eğer anahtar araç içinde unutuldu ise Yol Kenarı Yardım servisi sağlanacaktır. Yol kenarı hizmeti sağlandıktan sonra anahtar temin edilemez ise çekici masrafı Sigortalı’ya ait olacaktır.

4.Lastik Değişimi Hizmeti

Sigortalı aracın üzerindeki lastiklerden en az birinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda Asistans firma, Sigortalı’nın talebine istinaden vaka yerine ekip yönlendirerek araç lastiğinin değişimini gerçekleştirmektedir. Sigortalı araçta yedek lastik olmaması veya lastiğin onarılmasını gerektirecek durumlarda ise araç en yakın lastikçiye veya en yakın servise, referans yılı içinde limitler dahilinde Asistans firma tarafından çekilmektedir.

* Ancak tüm parça ve lastik bedelleri Sigortalı tarafından karşılanacaktır.
* Mücbir sebepler nedeniyle vaka yerinde lastik değişiminin yapılamamasından Asistans firma sorumlu olmayacaktır.

5.Seyahate Devam Amaçlı Kiralık Araç

Sigortalı’nın ikamet ili dışında gerçekleştirdiği bir kaza sonucunda aracının aynı gün içerisinde onarılamaması durumunda seyahate devam amaçlı ekonomik sınıf kiralık araç Asistans firma tarafından sağlanacaktır.

Sigortalının varacağı yere kadar ve 24 saati geçmeyecek şekilde poliçe süresince 1 defa bu teminat Asistans firma tarafından sağlanacaktır.

KAPKAÇ TEMİNATI

1. Kayıp/Çalıntı Kredi Kartı

Sigortalının kredi kartı/ATM kartlarının çalınması/kaybolması halinde, sigortalının derhal HDI SİGORTA ASISTANS'ı aramış olması kaydı ile, ilgili bankaların kart merkezleri ile bağlantı kurularak sigortalı ile konferans görüşme yapmaları ve kartlarını bankanın prosedürlerinin uygun olması halinde hemen iptal ettirmeleri sağlanacaktır.

2. Acil Nakit Avansı

Sigortalının kredi kartlarının çalınması veya kaybolması durumunda, HDI SIGORTA ASISTANS sigortalının talebi halinde, acil durumunu giderebilmesi açısından kendisine 1.000 TL'nı geçmemek kaydı ile nakit avans ödemesi yapacaktır. Avans ödemesi, sigortalının kredi kartı hesabının borçlandırılması (kredi kartı limiti dahilinde) veya sigortalıya borç senedi imzalatılması yolu ile HDI SIGORTA ASISTANS tarafından tahsil edilecektir.

Bu teminatın geçerli olabilmesi için Sigortalı, evrakların Kap-Kaç sonucunda çalındığına dair karakol zabıtı ve resmi evrakları şirkete ibraz etmekle yükümlüdür.

3. İdari Asistans

Sigortalının kredi kartı/ATM kartı ile birlikte nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, giriş vizesi, uçak bileti gibi kendisine gerekli olan evraklarının çalınması/kaybolması durumunda, HDI SIGORTA ASISTANS sigortalının kaybettiği dokümanları yerine koyabilmesi için gerekli mercilere müracaatı ve gerekli bilgiler konusunda kendisine yardımcı olacak ve yol gösterecektir. Ayrıca hırsızlık olaylarında, HDI SIGORTA ASISTANS olayla ilgili zabıt tutulması hususunda sigortalıya gerekli yardımı sağlayacaktır.

 

Bilgi ve Organizasyon Hizmetleri :

Sizlerin hayatını kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan bilgilere bir telefon ile ulaşmanızı sağladığımız hizmetimizdir.

Bu hat üzerinden turistik bilgiler, yol, kaza ve hava durumu bilgileri, sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler, ulaşım araçları ile ilgili bilgiler, döviz kurları bilgileri, restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi, konaklama ile ilgili bilgi, kültürel aktiviteler hakkında bilgi, hayvan bakımı ile ilgili bilgi ve daha bir çok konuda bilgi alabilir. Özel günler için organizasyon, yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri, tercüme hizmetleri, çiçek gönderme hizmetleri gibi servislerden ücretli şekilde faydalanabilirsiniz. 

Vergi İndiriminden Faydalanabilirsiniz:

Prim tutarı asgari ücretin yıllık tutarını aşmadığı sürece bulunduğunuz vergi dilimine göre vergi indiriminden faydalanabilirsiniz. Çalıştığınız kuruma sigorta prim ödeme dekontunuzu iletmeniz yeterli olacaktır.

Poliçe bazlı istisnalar ve muafiyetler olabilir, tüm detaylar için lütfen size iletilmiş olan poliçenizi kontrol ediniz.

 

Hizmet almak için bizi 7 gün / 24 saat 0850 222 8 434 no’lu telefondan arayabilirsiniz.

 

HDI YOL ARKADAŞIM FERDİ KAZA
HİZMETLER LİMİTLER
ARAÇ TEMİNATLARI
1 Aracın Çekilmesi:
(Arıza / Kaza durumunda)

*Benzin Bitiminde Aracın Çekilmesi
Vaka başına 750 TL
Aynı il sınırları içerisindeki en yakın yetkili servise çekim.

*Benzin bitimde çekim en yakın benzin istasyonuna.
2 Oto Kapı Kilit Hizmeti Vaka başına 750 TL (Anahtarcının yol ve işçilik ücreti karşılanacak diğer masraflar Lehdar'a ait)
Aracın Kurtarılması: Vaka başına 750 TL limit
Lastik Değiştirilmesi Hizmeti (Ticari Araçlar Dahil) Yerinde değişim mümkün değilse çekme hizmeti. (Çekme teminatı kadar)
BİLGİ ve ORGANİZASYON SERVİSİ
1. Turistik Bilgiler 7/24 Limitsiz
2. Yol, Kaza ve Hava Durumu Bilgileri 7/24 Limitsiz
3. Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler 7/24 Limitsiz
4. Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler Bilgi Ve Ücretli Organizasyon
5. Döviz kurları bilgileri 7/24 Limitsiz
6. Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi Bilgi Ve Ücretli Organizasyon
7. Konaklama ile ilgili bilgi Bilgi Ve Ücretli Organizasyon
8. Kültürel aktiviteler hakkında bilgi Bilgi Ve Ücretli Organizasyon
9. Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler Bilgi Ve Ücretli Organizasyon
10. Özel günler için organizasyon Bilgi Ve Ücretli Organizasyon
11. Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri Bilgi Ve Ücretli Organizasyon
12. Tercüme Hizmetleri Bilgi Ve Ücretli Organizasyon
13. Çiçek gönderme hizmetleri Bilgi Ve Ücretli Organizasyon
14. Diğer bilgi hizmetleri 7/24 Limitsiz

*Hususi Binek ve Hafif Ticari Araçlar için geçerli olacak.

Taraftar Cep Telefonu SigortasıYol Arkadaşım Ferdi Kaza SigortasıCep Telefonu Sigortası
HDI Hakkında
Sponsorluklar