Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

  * Zamanaşımına uğramış tutarların 15.06.2017 tarihine kadar tahsil edilmemesi durumunda belirtilen tutarlar Güvence Hesabına veya özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlara aktarılacaktır.
   
   


   
   
   
   

  Yukarı Yazdır