HDI SİGORTA 1903'ten beri daima yanınızda
Mühendislik Sigortaları

İşletmelerin vazgeçilmez unsuru makinelerdir.Sanayi üretiminin en önemli değerleri olan makinaların kullanımı, korunması çok önemlidir.Ancak olumsuz gelişmeler sonucu üretimin aksamaması için güvenceler de gerekir. İşletmenizdeki makine parkurunun olası hasarlarına karşı, zarara uğramamanız için, HDI Sigorta Makine Kırılması Sigortası ile yanınızda.

 

 

Makine Kırılması Sigortasının Sunduğu Güvencelerden Bazıları:

Makine Kırılması Sigortası, (poliçede kayıtlı; sayıları, imalat yılları, nitelikleri ve değerleri yazılı) üretim yapan veya üretime yardımcı olan, işletmede kullanılan sabit veya hareketli makinelerin deneme devresinden sonra normal çalışır haldeyken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelecek hasarları teminat altına alır.

 

İşletme kazaları

Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, yağlamanın ve işçiliğin kusurlu olması

Yağlama kusurları

Kısa devre, voltaj yükselmesi

Tıkanma, yabancı madde girmesi

İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajı

Ani olarak aşırı ısınma ve soğuma

Buhar kazanlarında ve buhar kaplarındaki su noksanlığı

Kapalı kaplarda alçak basınç nedeniyle oluşan ezilme, yırtılma gibi deformasyonlar

Fırtına, kasırga, don veya buz parçalarının çözülmesi

Hareketli Makineler (Özellikle İş Makineleri) İçin Geniş Kasko Ek Teminatı  Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk, Hareketleri ve Terörizm

Kendi kendine hareket edebilen ve bir operatör tarafından kullanılan müteharrik makinelerin mekanik bozulma ve kırılmalarının yanında çarpma, çarpışma, raydan çıkma, devrilme, düşme, yuvarlanma, toprak çökmesi, kaya düşmesi, hırsızlık, yangın, yıldırım, deprem, sel/su baskını, çığ düşmesi risklerini de teminat altına alır

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terörizm

Grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareket veya terör sebepli olaylar sonucunda makinelerde meydana gelen ziya ve hasarları teminat altına alır.

Fiziki İnfilak

Fiziki infilaklardan meydana gelen ziya ve hasarları teminat altına alır.

Makinelerin Temel ve Kaideleri

Makine veya tesisin temel ve kaidelerinde teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarları teminat altına alır.

Ekspres Nakliye, Fazla Mesai, Tatil Ücretleri ve Zamları

Teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği; uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamlarını karşılar

HDI Makine Kırılması Sigortasının güvence kapsamı yukarıda sıralanan şartlarla sınırlı değildir.

Ek teminat çerçevesinde sunulan avantajları mutlaka öğreniniz .