HDI SİGORTA 1903'ten beri daima yanınızda
Katılım Sigortacılığı

Katılım Sigortacılığı Nedir?

HDI Sigorta bu poliçeyle sigortalının verdiği katkı primini aynı dönemdeki tüm katılımcılarınkiyle birlikte katılım sigortacılığı prensiplerine uygun bir şekilde değerlendirir. HDI Sigorta 20.09.2017 tarih ve 30186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile belirlenen esaslara göre faaliyette bulmaktadır.

Detay

Şirket Uygulamaları

Detay

Danışma Komitesi

Detay