HDI SİGORTA 1903'ten beri daima yanınızda

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası'nın sunduğu farklı plan ve avantajlarla sağlıklı günler diliyoruz.

  • Ayakta ve Yatarak Tedavi
  • Seçimlik Doğum Teminatı
  • Yurt Dışı Tedavi
  • Acil Yardım Hizmeti
  • Mamografi Kontrolü
  • PSA Kontrolü
  • Check–Up

VIP Silver, VIP Gold ve VIP Platinum Sağlık Sigortası Poliçelerimiz yeni satışa kapalıdır. Ancak mevcutta poliçesi olan müşterilerimiz bu üründen faydalanmaya devam edebilirler.

Nasıl Alabilirim?

Ürün hakkında detaylı bilgi almak için acentelerimizi ve Müşteri İletişim Merkezi'mizi her zaman arayabilirsiniz. Size hizmet vermekten memnuniyet duyarız. 

Sıkça Sorulan Sorular

Sağlık Sigortaları için ödenen primleri vergi matrahından indirebilirsiniz.

Ücretli çalışanlar ya da yıllık beyanname veren mükellefler, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 63/3 ve 89/1 maddelerine göre, Sağlık Sigortaları için ödedikleri primleri vergi matrahlarından indirebilirler. Sigorta primlerinin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, gelirin elde edildiği dönem ile ilişkili olması ve bu dönem sonuna kadar ödenmiş olması gerekmektedir.

Ücretli çalışanlar; kendilerine, eş ve küçük çocuklarına ait sağlık sigorta poliçeleri için ödedikleri primlerin toplamını, ödedikleri ayda elde ettikleri brüt ücretlerinin%15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirebilirler.

Örneğin: 3000 TL brüt maaş alan bir kişi ayda ortalama 150 TL özel sağlık sigortası ödemesi yaparken, 31 TL vergi iadesi kazanır ve primin yaklaşık%20'si oranında vergi avantajı sağlamış olur.

Yıllık beyanname verenler; kendilerine, eş ve küçük çocuklarına ait sağlık sigorta poliçeleri için ödedikleri primlerin toplamını, ödedikleri yılda elde ettikleri gelirin%15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirebilirler.

 İlgili Dokümanlar

Detaylı bilgi almak için özel ve genel şartları incelemenizi öneriririz. 

HDI Hakkında
Sponsorluklar