tr
Always on your side
İnsan Kaynakları

Çalışan Eğitim Profili

Yaş Dağılımı

20 – 29 %21
30- 39 %37
40- 49 %31
50 ve üzeri %11

Cinsiyet Dağılımı

Kadın %42
Erkek %58