en
HDI SİGORTA 1903'ten beri daima yanınızda
Nakliyat Sigortaları

Kara, deniz, hava ve demir yolu ile taşımacılık yapan nakliyatçı firmaların, taşıdıkları malın sahibine karşı büyük sorumlulukları vardır. Taşıma konusu malların, taşıyıcının sorumluluğundayken herhangi bir tehlikeye maruz kalması, hasar veya ziyana uğraması neticesinde ortaya çıkan taşıyıcının sorumluluğu, bir limit dahilinde bu sigorta ile teminat altına alınır.

Şirketimizde Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları iki şekilde uygulanmaktadır. Birincisi CMR denilen “Kara Yoluyla Uluslararası Eşya Taşımacılığı Sözleşmesi” ile ilgili hukuki sorumluluk sigortası, ikincisi de Yurt İçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortasıdır

CMR Sigortaları:

CMR Sigortaları, uluslararası taşıyıcı firmaların, taşımayı taahhüt ettiği mallara gelebilecek zararlar nedeniyle oluşacak sorumluluklarını, CMR Konvansiyonu Hükümleri tahtında temin eden sigortalardır. HDI Sigorta AŞ, yaptığı uluslararası taşımalardan dolayı, taşıyıcının CMR Konvansiyonuna göre sorumlu olamayacağı bir talepte bulunulduğu ve taşıyıcı aleyhine bir dava açıldığı hallerde, sigortalısına hukuk asistans desteği sağlayarak avukatlık ücreti ile dava masraflarını ödeyerek, hukuki sürecin tamamında taşıyanın yani sigortalısının yanında olmaktadır.

Yurt İçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortaları:

Yurt İçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortaları, Türkiye sınırları içinde taşımacılık yapan firmaların, özmal veya kiraladıkları araçlarla taşımayı taahhüt ettikleri yüklere, sigorta sözleşmesinde temin edilen bir rizikonun gerçekleşmesi sonucu gelebilecek zararlar nedeniyle oluşacak yasal sorumluluklarını, sigorta sözleşmesinde mutabık kalınmış şartlar ve limitler çerçevesinde temin eden sigortalardır. Şirketimiz bu iki üründe taşıyıcının ihtiyacına yönelik olarak, standart teminatların dışında ek teminatlar sunarak sigortalısının her an yanında olan genişletilmiş ürünler oluşturmaktadır.