en
HDI SİGORTA 1903'ten beri daima yanınızda
Nakliyat Sigortaları

Yükünüz sizin için ne kadar değerliyse, bizim için de o kadar değerlidir. Sigorta sektörüne yepyeni bir anlayış getiren HDI Sigorta, tüm ithalat, ihracat ve yurt içi yük sevkiyatlarınızda istediğiniz teminat türüne gore sizlere hizmet vermektedir.

İthalat ve/veya ihracatla iştigal eden tüm şirketler bilir ki ithal veya ihraç edilen yük alıcısına ulaşmadan o ithalat veya ihracat işlemi tamamlanmış sayılmaz. Yolda yükün başına gelebilecek birçok rizikonun mevcut olması, hukuken mecbur olmasalar da teamülen sigorta yaptırmaya mecbur olmalarına neden olmaktadır. İlk nakliyat poliçelerinin, bundan yaklaşık 700 yıl önce, 1300’lü yıllarda yapılmış olması da, ithalat veya ihracat sürecinin ne kadar riskli olduğunun bir göstergesidir.

Yükün satıcısı veya alıcısı veyahut taşınan yükle menfaat ilişkisi olan herkes, bu sigortayı yaptırabilir. HDI Sigorta, emtia (yük) sigorta poliçesinde, sigortayı yaptıran kişiye sadece yük bedelini değil, bunun yanında navlun, sigorta ücreti, öngörülen kar vb. gibi bazı gider kalemlerini de sigortalatabilme imkanı sunmaktadır.

Genişletilmiş Kasko Poliçesi'nin içerdiği otomatik teminatlar

Şirketimizde Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları iki şekilde uygulanmaktadır. Birincisi CMR denilen “kara yoluyla uluslararası eşya taşımacılığı sözleşmesi” ile ilgili hukuki sorumluluk sigortası, ikincisi de yurt içi taşıyıcı mali mesuliyet sigortasıdır.

C.M.R. Sigortaları, uluslararası taşıyıcı firmaların, taşımayı taahhüt ettiği mallara gelebilecek zararlar nedeniyle oluşacak sorumluluklarını, C.M.R. Konvansiyonu hükümleri tahtında temin eden sigortalardır. HDI Sigorta AŞ, yaptığı uluslararası taşımalardan dolayı, taşıyıcının C.M.R. Konvansiyonu’na göre sorumlu olamayacağı bir talepte bulunulduğu ve taşıyıcı aleyhine bir dava açıldığı hallerde, sigortalısına hukuk asistan desteği sağlayarak avukatlık ücreti ile dava masraflarını ödeyerek, hukuki sürecin tamamında taşıyanın yani sigortalısının yanında olmaktadır.

Yurt İçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortaları

Yurt İçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortaları, Türkiye sınırları içinde taşımacılık yapan firmaların, özmal veya kiraladıkları araçlarla taşımayı taahhüt ettikleri yüklere; sigorta sözleşmesinde temin edilen bir rizikonun gerçekleşmesi sonucu gelebilecek zararlar nedeniyle oluşacak yasal sorumluluklarını, sigorta sözleşmesinde mutabık kalınmış şartlar ve limitler çerçevesinde temin eden sigortalardır. Şirketimiz bu iki üründe taşıyıcının ihtiyacına yönelik olarak standart teminatların dışında ek teminatlar sunarak sigortalısının her an yanında olan genişletilmiş ürünler oluşturmaktadır.

HDI Sigorta’nın KOBİ’lere sağladığı güvenceler

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Deprem
 • Dahili su
 • Sel, su basması, fırtına
 • Kara ve hava taşıtları çarpması
 • Duman, yer kayması, kar ağırlığı
 • Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Hırsızlık
 • Komşularınıza ve/veya kiracı iseniz mal sahibine karşı sorumluluk (Yangın, infilak, dahili su, duman, kötü niyetli hareketler ve terör sonucu gelebilecek zararlar)
 • Kira kaybı
 • Hasar nedeniyle yapılacak alternatif iş yeri değişikliği masrafları
 • Geçici adres nakli
 • Enkaz kaldırma masrafları (Hasardan sonra oluşan enkazın kaldırılma masrafları)
 • İş durması
 • Cam kırılması