HDI SİGORTA 1903'ten beri daima yanınızda
Korumalı: Katılım Sigortacılığı

HDI Sigorta bu poliçeyle sigortalının verdiği katkı primini aynı dönemdeki tüm katılımcılarınkiyle birlikte katılım sigortacılığı prensiplerine uygun bir şekilde değerlendirir. HDI Sigorta 20.09.2017 tarih ve 30186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile belirlenen esaslara göre faaliyette bulmaktadır.

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin: