HDI SİGORTA 1903'ten beri daima yanınızda
Katılım Sigortacılığı

Katılım sigortacılığı nedir?

Sigortalıların, ödedikleri primlerle kendi yardımlaşma ve yatırım hesaplarını oluşturdukları, sigorta şirketinin onlara vekâleten sigorta ve yatırım hizmeti sunduğu sisteme “katılım sigortacılığı” denir.

Katılım sigortasında sigortalılar, sigorta şirketinin işvereni konumundadır. Sigortalıların ödedikleri primler onların namına sigorta şirketi tarafından yatırıma dönüştürülür. Ayrıca sigortalılar, poliçe kapsamında zarara uğradıklarında kendilerine ait sigorta hesabından zararları tazmin edilir. Sigorta şirketi yaptığı hizmetin bedelini yine poliçede yazan şartlar dahilinde alır.

Teknik ve Mali İşlemlerde Ücret Oranları

 DÖNEM TEKNİK İŞLEMLERDE VEKALET ÜCRETİ ORANI MALİ İŞLEMLERDE VEKALET ÜCRETİ ORANI

 

KATILIM DANIŞMA KOMİTESİ ÜYELERİ