HDI SİGORTA 1903'ten beri daima yanınızda
Korumalı: Katılım Sigortacılığı

Korumalı: Katılım Sigortacılığı Nedir?

HDI Sigorta bu poliçeyle sigortalının verdiği katkı primini aynı dönemdeki tüm katılımcılarınkiyle birlikte katılım sigortacılığı prensiplerine uygun bir şekilde değerlendirir. HDI Sigorta 20.09.2017 tarih ve 30186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile belirlenen esaslara göre faaliyette bulmaktadır.

Detay

Korumalı: Şirket Uygulamaları

Şirketin Uyguladığı Model

Katılım Sigortacılığı Uygulanan Branşlar

Yıllar İtibariyle Vekalet/Mudarabe Ücretleri

Detay

Korumalı: Danışma Komitesi

Danışma Komitesi Üye Bilgileri

Şirket İcazet Belgeleri

Detay