HDI SİGORTA 1903'ten beri daima yanınızda
İnsan Kaynakları
Adınız
Soyadınız
Doğum Tarihini
Cinsiyet
Uyruğunuz
Medeni Durumunuz
Ciddi bir rahatsızlık ya da ameliyat geçirdiniz mi?
(Hastalığı ve süresini belirtiniz)
Seyahat etmeye engel durumunuz var mı?
(Evetse sebebini belirtiniz)
Adresiniz
Cep Telefonu
Ev Telefonu
E-posta
Öğrenim Durumu
Lise
Lisans
Yüksek Lisans
Katılmış Olduğunuz Eğitimler
Bilgisayar Bilgisi
Yabancı Dil ve Seviyesi
İş Deneyimi - 1
İşyerinin Ünvanı
Çalışma Dönemi
Son Görev Ünvanınız
İş Deneyimi - 2

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

En az bir maddeyi seçmeniz gerekmektedir. Birden fazla seçeneği de işaretleyebilirsiniz.

NOT: Kişisel Veri Politikamız için tıklayınız.