Genişletilmiş Kasko Poliçesi

HDI Sigorta Kasko’da ilklere, yeniliklere öncülük ediyor

Genişletilmiş Kasko Poliçesi ile aracınızı, kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alın. Yeni bir dönem başlatan HDI Sigorta; hızlı, bürokratik olmayan, müşteri odaklı hizmet anlayışıyla bütün Türkiye'ye hizmet veriyor. Genişletişmiş Kasko Poliçesi ile çok kapsamlı güvenceler sunuyor.

 


7 gün 24 saat, Ekspres Eksper yalnızca HDI Sigorta'da!

Haftanın 7 günü 24 saat hasar ihbarı alınmakta ve hangi saatte olursa olsun olay mahalline anında eksper gönderilmektedir ( İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İzmit, Adapazarı, Nevşehir, Kayseri, Bursa, Konya, Malatya, Diyarbakır, Adana, G.Antep, Mersin, Samsun, Trabzon, Giresun). Ekspertiz raporları internet üzerinden online olarak alınmakta ve ön raporlar en geç 48 saat içerisinde şirket merkezinde veya bölge müdürlüklerinde olmaktadır.

 

Teminatlar Teminat Kapsamı

 

Genişletilmiş Kasko Poliçesi'nin içerdiği otomatik teminatlar
Aracın çarpması, çarpılması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması, yanması ve çalınması
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör
Deprem ve diğer doğal afetler
Sel ve su baskını
Sigara ve benzeri maddelerin temasıyla meydana gelen yangın dışındaki zararlar
Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar
Aracın asıl anahtarla çalınması
Anahtar teslim teminatı
Kıymet kazanma
Hasarda ikame primi alınmaması
Mini Onarım Hizmeti
 

 

7 gün 24 saat
Online eksper tayini
Hasar ihbarı alma ve Hasar süreç takibi
HDI Yardım Hizmetleri
Acil tıbbi müdahale ve ambulans hizmeti
Cam değiştirme hizmeti
Bilgi danışmanlık hizmeti
Türkiye'nin 2020 noktasında online iletişim

Kesintisiz Hizmet

HDI Sigorta Genişletilmiş Kasko Poliçesi'nı tercih edenler kesintisiz hizmet alıyor.

   HDI Sigorta Genişletilmiş Kasko Poliçesi ile 7 gün 24 saat kesintisiz olarak ulaşabileceğiniz hizmetleri görmek için tıklayın.

Genişletilmiş Kasko Poliçesi’ nın sunduğu diğer hizmetler ve güvenceler

Yurtdışı Teminatı 
HDI Sigorta’da, poliçede belirtilen süre içinde aracınızın Türkiye sınırları dışında uğrayacağı hasarlar da teminat altına alınmaktadır.

Kullanım ve Gelir Kaybı
HDI Sigorta, taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar, poliçede belirtilen limitlere kadar teminat altına alır.

Patlayıcı ve Parlayıcı Maddeler Taşınması 
HDI Sigorta, aracınızın, kurallara uygun bir şekilde taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararları karşılar.

Aracın Asıl Anahtarla Çalınması
HDI Sigorta, kullanım tarzı hususi ve kamyonet olan sigortalı aracın asıl anahtarının gasp sonucunda ele geçirilmesi yoluyla aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucunda meydana gelecek ziya ve hasarları karşılıyor.  Detaylı bilgi için tıklayınız.

Anahtar Kaybı Teminatı 
HDI Sigorta, araç anahtarlarının kaybolması, çalınması nedeniyle aracın güvenliğini sağlamak için anahtarların kopyalanması, alarm ve immobilizerin yeniden kodlanması, kilit kontak setinin değiştirilme masraflarını karşılıyor.

Kişisel Eşya Teminatı 
HDI Sigorta, hususi araçlarda bırakılan veya unutulan özel eşyaları da güvence altına almaktadır.

Araç içinde kilitli bulunan özel eşyalar, olay akabinde tutturulan ifade tutanağı ve resmi zabıtlarda yazması durumunda (nakit para, mücevherat, cep telefonu ve ticari emtea hariç) teminata dahil edilebilir. (Elektronik cihazlara bagajda kilitli bulunma şartı ile teminat verilir.)

Aksesuar Teminatı 
HDI Sigorta, aracınızda bulunan orijinal aksesuarları teminata dahil edip, standart fabrika çıkışında olmayan ilave aksesuarları bedelleri belirtilmek ve primi alınmak şartı ile teminat altına alır.

Anahtar Teslim Değeri Teminatı 
Poliçede detayları kayıtlı birinci el, sıfır km aracın; ruhsatta kayıtlı trafiğe çıkış tarihi ile poliçe tanzim tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olması şartı ile poliçe süresi içinde meydana gelen bir hasar neticesi tam hasarlı sayılması halinde ödenecek tazminat miktarının hesaplanmasında, aynı marka, tip ve aksesuarlara sahip sıfır km. aracın piyasada ilan edilmiş olan peşin anahtar teslim değeri baz alınacaktır.  

Araç için ödenecek üst sınır;sigortalının ibraz edeceği araca ait alım faturasının iskontolu ve KDV eklenmiş nihai tutarına, TÜİK TOPTAN EŞYA FİYAT ENDEKSİ Uygulanarak belirlenir ve ödenecek tazminat değeri hiçbir şekilde bu sınırı aşamaz. Aracın tam hasarlı sayılabilmesi için çalınmış olması veya hasar onarım bedelinin, hasar tarihindeki yeni anahtar teslim fiyatının % 85'ini aşması gerekir.

Yukarıda belirtilen şartların aksine bir durum söz konusu olması halinde kloz hükümleri geçersiz olup, genel hükümler tatbik edilecektir.

İkame Kiralık Araç Teminatı 
Poliçe süresi içinde kasko poliçe teminatına giren hasar neticesi 24 saatten fazla tamirhanede kalması gereken araca; eksper, tamirci arasında sağlanan mutabakatla 10 güne kadar ve yılda en fazla iki kez rent a car hizmeti verilir. Eksper onayı ile trafikte emniyetli sürüşe engel teşkil etmediği belirlenen hasarlar için ikame araç hizmeti verilmez (Kaporta, karoseri tampon üzerindeki çizikler, göçükler gibi). İkame araç teminatı kısmi hasarlar için geçerli olup, yanma, çalınma hasarları ve tam hasarlar teminat kapsamı dışındadır. (İkame araç hususi oto olarak verilmektedir.)  Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaskoda Eskime Payı Düşülmüyor 
HDI Sigorta, 10 yaşına kadar olan tüm kullanım tarzındaki araçlarda hasar gören parçanın yerine yenisi takıldığında aracınızın kazandığı değere karşılık hasar ödemesinde kesinti yapmıyor.

Hasarda İkame Primi Alınmıyor 
HDI Sigorta tarafından, hasar sonrası eksilen rayiç değer hasar ek belgesi düzenlenmeksizin otomatik olarak eski seviyesine yükseltilir. (Aksesuar, ses ve görüntü cihazları vb. hariç)

Hasarsızlık İndirimi Bozulmaz

A) Poliçe vadesi süresince bir kereye mahsus olmak üzere radyo-teyp çalınması, cam, far, ayna kırılması hasarlarından birinin gerçekleşmesi durumunda, hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz.
B) 0 rüculu hasarlarda hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz.
C) Şirketimizde veya başka bir sigorta şirketinde sona eren kasko poliçesini zamanında yenileyemeyen araç sahiplerine; azami 6 aya kadar bir üst kademe hasarsızlık indirimi uygulanır.

Anlaşmalı Servisler 
HDI Sigorta ihtiyaç duyduğunuzda hemen yanınızda oluyor; Türkiye’ nin her noktasındaki anlaşmalı servisleriyle, kaza yapmış araç hiç beklemeden tamir ediliyor, ücret almadan teslim ediliyor.

HDI Mini Tamir Hizmeti (Genişletilmiş ve Dar Kasko için geçerli)
HDI Sigorta’da, aracınızda 1 yıl boyunca oluşabilecek küçük ölçekli hasarlar, aşağıda yazılı ölçüsel ve adetsel limitler çerçevesinde bedelsiz olarak giderilir. Bu teminattan yararlanılması halinde hasarsızlık indirimi bozulmaz.

  Mini Tamir Hizmetlerimizi görmek için tıklayınız.

Mini tamir hizmetlerinden yararlanmak için 0850 333 54 64 numaralı telefondan yardım alabilirsiniz. (Genişletilmiş Kasko, Dar Kasko ve Süper Destek Trafik Sigortası)
Mini Tamir Noktaları için Web adresi : www.autoking.org

Hukuksal Koruma Teminatı 
HDI Sigorta, Hukuksal Koruma Sigortası Genel ve Özel Şartları kapsamında, (A.2.1) Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma ve (A.2.2) Sürücü Hukuksal Koruma teminatlarıyla sınırlı olarak, aracın kullanılmasından doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık sebebiyle söz konusu olacak harcamalar, azami poliçede belirtilen limite kadar teminat altına alınır.

FERDİ KAZA KOLTUK TEMİNATI
HDI Sigorta, araçta seyahat eden sürücü ve yolcuları bir kaza sonucu maruz kalacağı vefat ve daimi maluliyet hallerine karşı poliçede belirtilen azami sigorta bedeline kadar teminat kapsamına alır.

Poliçede ayrıca belirtilmek şartı ile;

  • Teminat kapsamına giren bir kaza neticesinde sigortalının tedavi masrafları,
  • Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması sebebiyle sigortalının uğrayacağı bedeni zararlar teminat kapsamına alınabilir.

İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı 
HDI Sigorta, aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve poliçede teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminat limitlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder. Sigorta Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası
HDI Sigorta; Emtia Nakliyat Sigortası Genel Şartları kapsamında yük taşımaya mahsus araçlara, isteğe bağlı olarak verilebilecek yurtiçi taşıyıcı sorumluluk teminatı (kamyon klozu) aşağıda sayılan rizikolar sonucunda taşıyıcının 3. şahıslara karşı hukuki sorumluluğunu teminat altına alır.

Deniz yoluyla yapılacak Emtia Nakliyatına Mahsus Umumi Şartların 1, 8, 17, 18, 19, 20. maddeleri kaldırılmak ve kamyon ve/veya treylerle yapılacak sevkiyata kabili tatbik olan hükümleri saklı kalmak kaydıyla ateş, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak ve dağ heyelanı, köprü yıkılması, yolların çökmesi ve kamyon veya treylerin devrilmesi, yanması, çarpması ve çarpışması neticesinde taşınan malın uğrayacağı zıya ve hasarları temin eder.

Ferdi Kaza ve Acil Sağlık Hizmeti 
HDI Sigorta, Genişletilmiş Kasko Poliçesi’ nda sigortalıya, isteğe bağlı olarak da eşi ve çocuklarına kaza ve acil hastalık durumlarında, günün 24 saati sınırsız tıbbi danışmalık, ambulans hizmeti, yatarak tedavi olmak şartıyla ameliyat ve oda giderleri gibi hastane masraflarını karşılayan önemli bir güvence sunuyor.

  TIBBÎ DANIŞMANLIK
  ACİL KARA AMBULANSI
  ACİL HEKİM HİZMETİ
  ACİL İLAÇ + SARF MALZEMELERİ
  MEDİKAL BİLGİ KÖPRÜSÜ

Günün her saatinde acil olan veya olmayan sağlık sorunlarınızda 444 8 434 numaralı S.O.S Acil Sağlık Hattı'nı arayarak Tıbbi Danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Acil sağlık sorunlarınızda 444 8 434 numaralı telefonu aramanız halinde doktor, anestezi teknikleri ve ilkyardım eğitimi almış sürücüden oluşan ekibiyle ambulansımız en kısa sürede size ulaşır.

Hastaneye nakilden önce hastanın bulunduğu yerde hastaya ilk müdahale yapılır. Hastanın transfer edileceği hastane seçimi hasta ile hasta yakınına aittir.

Bu hizmetlerden:

  • Acil durumun sigortalı araçta gerçekleşmesi durumunda araçta bulunanların tamamı
  • Acil durumun araç dışında gerçekleşmesi durumunda poliçede ad/adları kayıtlı sigortalılar,

yararlanabilir.

  ACİL TIBBİ MASRAFLAR TEMİNATI
Bu hizmetten poliçede ismi kayıtlı poliçe sahibi ve isteğe bağlı olarak eşi ve çocukları; firma ise, firma sahibi ve isteğe bağlı olarak bordrolu çalışanları yararlanabilir.

A-   Acil Tıbbi Masraflarİstisnaları görmek için tıklayın
  • Hastaneye varıştan 12 saat veya daha kısa bir süre öncesinde ortaya çıkan akut bir tıbbi hastalık dolayısıyla tedaviye ihtiyaç duyup hastanede gecelemesinin gerektiği durumlarda acil tıbbi, operasyonel hastane bakım masrafları,
  • Kaza sonucu bedeni yaralanmaya maruz kalınması halinde kaza saatinden itibaren en geç 12 saat için hastaneye başvurması şartıyla acil tıbbi, operasyonel hastane bakım masrafları, azami 10.000 ABD Dolarına kadar ödenmektedir. 

    Acil durum örneklerini görmek için tıklayın

B-   Ferdi Kaza Sigortası
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları hükümleri dahilinde;

Vefat Tazminatı: Sigortalının araç içinde veya dışında uğrayacağı ani ve harici bir kaza sonucu vefatı halinde varislerine 10.000 ABD Doları vefat tazminatı ödenir.

Daimi Maluliyet Teminatı: Sigortalının araç içinde veya dışında uğrayacağı bir kaza sonucu daimi sakat kalması halinde 10.000 ABD Doları kadar maluliyet tazminatı ödenir.

C-   Hastanede Yatma Teminatı (Gündelik Tazminatı)
Acil Tıbbi masraflar teminatı kapsamındaki bir kaza ve hastalık neticesinde aralıksız olarak 24 saatten daha fazla hastanede yatan sigortalıya hastanede geçen her bir 24 saat için 50 ABD Doları tazminat ödenecektir. Bu ödeme beher hadisede 5 gün (250 ABD Doları), yıllık 10 hadiseye kadar (2.500 ABD Doları) geçerlidir.

(Bu teminat sadece A. Acil Tıbbi Masraflar’ daki maddelerde açıklanan teminatlarla birlikte geçerli olup, tek başına tazminata konu değildir.)

Hastane Organizasyonu 
Poliçe teminatına giren bir rahatsızlık ve kazada Promed’ in 2000’e yakın anlaşmalı sağlık kuruluşlarında hizmet alan sigortalılarımızın hastanedeki gelişmelerini Promed takip edecek ve provizyonu Promed verecektir. Bu durumda sigortalımız evrak temin etmeye uğraşmayacak, poliçe limitlerine kadar hastaneye herhangi bir ödemede bulunmayacaktır.

Anlaşmasız bir kuruma giden sigortalımızın ve yakınlarının mümkün olan en kısa sürede poliçede ve sigorta kartında yazan telefon numarasından Promed’le bağlantı kurması istenecektir.

Genişletilmiş Kasko Poliçesi hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız, lütfen Kasko Teklif Formu'nueksiksiz doldurup 0216 600 60 15 no'lu faksa gönderin.

Yukarı Yazdır